Tvåspråkiga organ

Enligt språklagen 423/2003 § 29 bör möteskallelser och protokoll för ett organ, som är gemensam för flera kommuner skrivas på finska och svenska, om en av kommunerna är helt svenskspråkig eller tvåspråkig.

Kielilain 423/2003 29 §:n mukaan kuntien yhteisen toimielimen kokouskutsu ja pöytäkirja on laadittava suomen ja ruotsin kielellä, mikäli yhteistoimintaan osallistuu täysin ruotsinkielinen tai kaksikielinen kunta.

Följande organ, som är gemensamma med Pyttis kommun är tvåspråkiga:
Seuraavat toimielimet, jotka ovat yhteisiä Pyhtään kunnan kanssa, ovat kaksikielisiä:

Ympla-lista-17.9.2020-ruotsi (pdf)

Esityslistat ja pöytäkirjat / Föredragningslista och protokoll

Joukkoliikennejaosto / Sektionen för kollektivtrafik

Esityslistat ja pöytäkirjat / Föredragningslista och protokoll

Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta / Styrelsen för Kymmenedals räddningsverk

Esityslistat ja pöytäkirjat / Föredragningslista och protokoll