Tvåspråkiga organ

Enligt språklagen 423/2003 § 29 bör möteskallelser och protokoll för ett organ, som är gemensam för flera kommuner skrivas på finska och svenska, om en av kommunerna är helt svenskspråkig eller tvåspråkig.

Kielilain 423/2003 29 §:n mukaan kuntien yhteisen toimielimen kokouskutsu ja pöytäkirja on laadittava suomen ja ruotsin kielellä, mikäli yhteistoimintaan osallistuu täysin ruotsinkielinen tai kaksikielinen kunta.

Följande organ, som är gemensamma med Pyttis kommun är tvåspråkiga:
Seuraavat toimielimet, jotka ovat yhteisiä Pyhtään kunnan kanssa, ovat kaksikielisiä:

 

Ympäristölautakunta / Miljönämnden

Miljönämnden Föredragninslista 25.2.21

Miljönamnden Föredragninslista 21.1.2021

Miljönamnden Föredragninslista 17.9.2020  

Miljönämnden Protokoll 17.9.2020

Miljönamnden Föredragninslista 19.11.2020

Miljönämnden Protokoll 19.11.2020

Joukkoliikennejaosto / Sektionen för kollektivtrafik

Protokoll 3.9.2020, Kollektivtrafiksektionen

 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta / Styrelsen för Kymmenedals räddningsverk