Tvåspråkiga organ

Enligt språklagen 423/2003 § 29 bör möteskallelser och protokoll för ett organ, som är gemensam för flera kommuner skrivas på finska och svenska, om en av kommunerna är helt svenskspråkig eller tvåspråkig.

Kielilain 423/2003 29 §:n mukaan kuntien yhteisen toimielimen kokouskutsu ja pöytäkirja on laadittava suomen ja ruotsin kielellä, mikäli yhteistoimintaan osallistuu täysin ruotsinkielinen tai kaksikielinen kunta.

Följande organ, som är gemensamma med Pyttis kommun är tvåspråkiga:
Seuraavat toimielimet, jotka ovat yhteisiä Pyhtään kunnan kanssa, ovat kaksikielisiä:

 

Ympäristölautakunta / Miljönämnden

Miljönämnden Protokoll 30.9.2021

Miljönämnden Föredragninslista 30.9.2021

Miljönämden Protokoll 3.6.2021

Miljönämnden Föredragninslista 3.6.2021

Miljönämnden Protokoll 6.5.2021

Miljönämnden Föredragninslista 6.5.2021

Miljönämnden Protokoll 25.3.2021

Miljönämnden Föredragninslista 25.3.2021

Miljönämnden Protokoll 25.2.2021

Miljönämnden Föredragninslista 25.2.21

Miljönämnden Protokoll 21.1.2021

Miljönämnden Föredragninslista 21.1.2021

Miljönämnden Föredragninslista 17.9.2020

Miljönämnden Protokoll 17.9.2020

Miljonämnden-Föredragninslista 19.11.2020

Miljönämnden Protokoll 19.11.2020

Joukkoliikennejaosto / Sektionen för kollektivtrafik

Föredragningslista 15.9.2021

Protokoll 15.9.2021

Protokoll 3.9.2020

Föredragningslista 31.3.2021

Föredragningslista 23.4.2021

Protokoll, 23.4.2021

Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta / Styrelsen för Kymmenedals räddningsverk