Tvåspråkiga organ

Enligt språklagen 423/2003 § 29 bör möteskallelser och protokoll för ett organ, som är gemensam för flera kommuner skrivas på finska och svenska, om en av kommunerna är helt svenskspråkig eller tvåspråkig.

Kielilain 423/2003 29 §:n mukaan kuntien yhteisen toimielimen kokouskutsu ja pöytäkirja on laadittava suomen ja ruotsin kielellä, mikäli yhteistoimintaan osallistuu täysin ruotsinkielinen tai kaksikielinen kunta.

Följande organ, som är gemensamma med Pyttis kommun är tvåspråkiga:
Seuraavat toimielimet, jotka ovat yhteisiä Pyhtään kunnan kanssa, ovat kaksikielisiä:

Miljönämnden /Ympäristölautakunta

Miljönämnden Föredragninslista 13.6.2024

Miljönämnden Protokoll 16.5.2024

Miljönämnden Föredragninslista 16.5.2024

Miljönämnden Protokoll 4.4.2024

Miljönämnden Föredragninslista 4.4.2024

Miljönämnden Protokoll 22.2.2024

Miljönämnden Föredragninslista 22.2.2024

Miljönämnden Protokoll 18.1.2024

Miljönämnden Föredragninslista 18.1.2024

Miljönämnden Protokoll 14.12.2023

Miljönämnden Protokoll 2.11.2023

Miljönämnden Protokoll 21.9.2023

Miljönämnden Protokoll 10.8.2023

Miljönämnden Protokoll 15.6.2023

Miljönämnden Protokoll 11.5.2023

Miljönämnden Protokoll 13.4.2023

Miljönämnden Protokoll 2.3.2023

Miljönämden Protokoll 26.1.2023

Sektionen för arbetskraftsservice / Työvoimapalveluiden jaosto

Sammanträdesdatum 13.6.2024

Protokoll 25.4.2024 2/2024

Sammanträdesdatum 25.4.2024

Protokoll 28.3.2024 1/2024

Sammanträdesdatum 28.3.2024

 

 

Sektionen för kollektivtrafik /Joukkoliikennejaosto

Föredragningslista 3/2024

Protokoll 2/2024

Föredragningslista 27.3.2024

Protokoll  7.2.2024 1/2024

Föredragningslista 7.2.2024

Protokoll 29.11.2023

Protokoll 27.9.2023

Protokoll 23.8.2023

Protokoll 14.6.2023

Protokoll 19.4.2023

Protokoll 8.2.2023