Tvåspråkiga organ

Enligt språklagen 423/2003 § 29 bör möteskallelser och protokoll för ett organ, som är gemensam för flera kommuner skrivas på finska och svenska, om en av kommunerna är helt svenskspråkig eller tvåspråkig.

Kielilain 423/2003 29 §:n mukaan kuntien yhteisen toimielimen kokouskutsu ja pöytäkirja on laadittava suomen ja ruotsin kielellä, mikäli yhteistoimintaan osallistuu täysin ruotsinkielinen tai kaksikielinen kunta.

Följande organ, som är gemensamma med Pyttis kommun är tvåspråkiga:
Seuraavat toimielimet, jotka ovat yhteisiä Pyhtään kunnan kanssa, ovat kaksikielisiä:

 

Ympäristölautakunta / Miljönämnden

Miljönämden Föredragninlista 26.1.2023

Miljönämnden Protokoll 15.12.2022

Miljönämnden Föredragninslista 15.12.2022

Miljönämnden Protokoll 3.11.2022

Miljönämnden Föredragninslista 3.11.2022

Miljönämnden Protokoll 22.9.2022

Miljönämnden Föredragninslista 22.9.2022

Miljönämnden Protokoll 18.8.2022

Miljönämnden Föredragninslista 18.8.2022

Miljönämnden Protokoll 16.6.2022

Miljönämnden Föredragninslista 16.6.2022

Miljönämnden Protokoll 12.5.2022

Miljönämnden Föredragninslista 12.5.2022

Miljönämnden Protokoll 7.4.2022

Miljönämnden Föredragninslista 7.4.2022

Miljönämnden Protokoll 10.3.2022

Miljönämnden Föredragninslista 10.3.2022

Miljönämnden Protokoll 3.2.2022

Miljönämnden Föredragninslista 3.2.2022

Miljönämnden Protokoll 16.12.2021

Miljönämnden Föredragninslista 16.12.2021

Miljönämnden Protokoll 18.11.2021

Miljönämnden Föredragninslista 18.11.2021

Miljönämnden Protokoll 30.9.2021

Miljönämnden Föredragninslista 30.9.2021

Miljönämden Protokoll 3.6.2021

Miljönämnden Föredragninslista 3.6.2021

Miljönämnden Protokoll 6.5.2021

Miljönämnden Föredragninslista 6.5.2021

Miljönämnden Protokoll 25.3.2021

Miljönämnden Föredragninslista 25.3.2021

Miljönämnden Protokoll 25.2.2021

Miljönämnden Föredragninslista 25.2.21

Miljönämnden Protokoll 21.1.2021

Miljönämnden Föredragninslista 21.1.2021

Miljönämnden Föredragninslista 17.9.2020

Miljönämnden Protokoll 17.9.2020

Miljonämnden-Föredragninslista 19.11.2020

Miljönämnden Protokoll 19.11.2020

 

Joukkoliikennejaosto / Sektionen för kollektivtrafik

Föredragningslista 14.9.2022

Föredragningslista 18.5.2022

Föredragningslista 22.3.2022

Föredragningslista 26.1.2022

Föredragningslista 9.11.2021

Föredragningslista 15.9.2021

Föredragningslista 23.4.2021

Föredragningslista 31.3.2021

Protokoll 14.9.2022

Protokoll 18.5.2022

Protokoll 22.3.2022

Protokoll 26.1.2022

Protokoll 9.11.2021

Protokoll 15.9.2021

Protokoll 23.4.2021

Protokoll 31.3.2021

Protokoll 3.9.2020

 

 

 

Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta / Styrelsen för Kymmenedals räddningsverk