Ohjeet

Kotkassa vapaita tontteja voi hakea ja varata Etelä-Kymenlaakson karttapalvelun kautta. Tonttien varausaika on kuusi kuukautta, jonka aikana sinun tulee hakea vuokrausta tai ostoa.

Karttapalvelusta voit tarkastella vapaita tontteja. Palvelusta näkyy tontin vuosivuokra tai myyntihinta, pinta-ala ja rakennusoikeus.

Siirry Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun

Varaaminen

Uudet tontit jaetaan arpomalla varausjärjestys. Arvonnasta ylijäävät tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Kun sopiva tontti on löytynyt, laaditaan tontin varauspäätös (vuokratontit) tai myyntipäätös (myytävät tontit) e-lomakkeella saatujen tietojen perusteella.

Tontin varaaminen tapahtuu klikkaamalla haluttua tonttia, jolloin tontin tiedot tulevat esiin sivun oikeaan laitaan. Klikkaa linkkiä ”lisää tämä tontti hakemukseen”. Tällöin pääset siirtymään hakemukseen.

Varausaika

Tonttien varausaika on kuusi kuukautta. Asiakkaan tulee hakea vuokrausta tai ostoa kuuden kuukauden aikana tai varaus raukeaa. Tällöin tontti vapautuu uudelleen varattavaksi karttapalvelun kautta.

Vuokrauksen tai ostaminen vahvistus

Kun tontin vuokraus vahvistetaan, laaditaan tontista vuokraus- tai myyntipäätös. Vuokraus- tai myyntipäätös on lainvoimainen 21 vuorokauden kuluttua päätöksestä.

Tontit luovutetaan siinä kunnossa, kun ne vuokraus- tai ostohetkellä ovat. Tontille rakentamisen tulee alkaa vuoden kuluessa tonttikauppojen tai tontin vuokrasopimuksen tekemisestä.

Vuokraus

Vuokrauspäätöksen tultua lainvoimaiseksi laaditaan maanvuokrasopimus, jonka Kotkan kaupunki ja vuokraaja allekirjoittavat. Molemmat osapuolet saavat omat alkuperäiset sopimuskappaleensa.

Malli omakotitontin maanvuokraussopimuksesta

Ostaminen

Myyntipäätöksen tultua lainvoimaiseksi kaupunki valmistelee kauppakirjat ja sopii kaupanteosta ostajan kanssa. Kaupanvahvistaja tulee kaupungin toimesta. Kauppahinta maksetaan ennen kaupantekoa kaupungin tilille. Kaupanteon yhteydessä ostajaa opastetaan mm. lainhuudon hakemisessa. Ostaja vastaa lainhuutokustannuksista ja tontin lohkomiskustannuksesta. Ostetulla tontilla on aina rakentamisvelvoite, eikä ostaja voi luovuttaa tonttia rakentamattomana edelleen.

Malli omakotitontin kauppakirjasta