Muistutusoikeus

Muistutus

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Huoltajalle voi herätä varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Tällaisissa tilanteissa asian selvittämiseksi ollaan ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajan on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle (Varhaiskasvatuslaki 54§).

Muistutuksen tekeminen kunnallisen tai palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen toiminnasta

Muistutus osoitetaan Kotkan kaupungille. Muistutuksen tehdään ensisijaisesti sähköisellä verkkolomakkeella.

Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä, joka palautetaan Kirjaamoon. Mikäli muistutuksesta ilmenee arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveys-/tukitoimitietoja), ei sähköpostin käyttö ole suositeltavaa.

Muistutuksessa asiakas kertoo mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä. Poikkeuksena on vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Sosiaaliasiavastaava

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaaliasiamiespalvelut Kymenlaaksossa. Alla olevan linkin alta löytyvät ajantasaiset sosiaaliasiavastaavan yhteystiedot sekä lisätietoa aiheesta.

Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa kaupungille osoitetut asiakirjat, kirjaa ne diaariin ja toimittaa edelleen asiaa hoitavalle toimialalle. Kirjattavia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, muutoksenhaut, valitukset, lausuntopyynnöt, lausunnot, vastine- ja selvityspyynnöt, päätökset ja anomukset.

Toimi näin

Voit soittaa kirjaamoon tai lähettää sinne sähköpostia. Voit myös asioida kirjaamossa Kotkan kaupungintalolla paikan päällä.

Palvelupaikat kartalla

Asiointi