Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto tähtää ympäristön aiheuttamien terveysriskien ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttään lukeutuvat  elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta sekä lisäksi eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö tekee valvontaa Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueilla. Toimivaltaisena viranomaisena toimii Kotkan ympäristölautakunta. Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön toiminta perustuu valtakunnallisten valvontaohjelmien perusteella laadittuihin valvontasuunnitelmiin. Ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä sekä suunnitelmallisesta valvonnasta peritään maksut taksan mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö on osa ympäristöpalveluiden toimintayksikköä.

Ympäristöpalveluiden toimintayksikön verkkosivut

 

Ajankohtaista

Ympäristöterveydenhuollon uusi taksa otetaan käyttöön 1.1.2021

Kotkan ja Pyhtään ympäristöterveydenhuollon maksutaksa on päivitetty ja hyväksytty Kotkan ympäristölautakunnassa 17.12.2020. Edellinen maksutaksa oli tullut voimaan 1.1.2019.

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuolto vastaa isäntäkuntana Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnasta sekä tupakkalain valvonnasta alueellaan. Valvonnasta peritään maksuja ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Merkittävimmät muutokset maksutaksassa tapahtuivat tuntihinnassa ja tupakkavalvonnan vuosimaksussa. Viranomaistyön tuntihinta nousee 1.1.2021 alkaen 48 eurosta 54 euroon tunnilta. Tuntihinnan korotus on aiheellinen kustannusten nousun takia.

Tupakkavalvonnan vuosimaksu nousee 350 eurosta 450 euroon. Tupakkavalvonnan vuosimaksut on aiemmin harmonisoitu Kymenlaaksossa eri valvontayksiköiden kesken ja Kouvolan kaupungin lupa- ja ympäristölautakunnan hyväksyttyä uuden maksutaksan alueellaan, myös Kotkan ja Pyhtään alueen tupakkavalvonnan vuosimaksujen korotus oli aiheellinen.

Tupakkavalvonnan vuosimaksut laskutetaan vuosittain 1.1. voimassa olevilta tupakkaluvilta. Vuoden 2021 osalta voimassa olevat luvat tarkastetaan 1.1.2021, mutta taksamuutoksen vuoksi laskutuksessa huomioidaan 31.1.2021 mennessä kirjallisesti tehdyt ilmoitukset tupakan ja/tai nikotiininesteiden vähittäismyynnin lopettamisesta tai myyntipisteiden vähentämisestä.

Sähköinen ilmoituspalvelu ilppa on otettu käyttöön 18.11.2020

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on avattu valtakunnalliseen käyttöön. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta tai yrittäjän vaihtumisesta.

Ilmoituksia voivat tehdä esimerkiksi ravintolat, ruokakaupat, leipomot, torimyyjät, majoitusyritykset, päiväkodit ja uimahallit.

ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön kuten oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Yritykset voivat tarkistaa ilppa-palvelusta omat tietonsa.  Lisätietoja ja neuvoja antavat oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset ja terveydensuojeluviranomaiset.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

PAH-projekti

Kotkan ympäristöterveydenhuollon ja Haminan terveysvalvonnan yhteisen projektin perusteella valvonta-alueella lihaa ja kalaa savustavilla toimijoilla on pääsääntöisesti savustusprosessi hallussa ja valmiissa tuotteissa polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) määrät ovat sallituissa rajoissa.

PAH-projektin tiivistelmä

Julkiset käymälät Etelä-Kymenlaaksossa

Kotkan ympäristöterveydenhuolto ja Haminan terveysvalvonta kartoittivat julkisten käymälöiden kuntoa ja asianmukaisten käsienpesumahdollisuuksien tarjoamista asiakkaille erityyppisissä kohteissa valvonta-alueilla. Mahdollisuus käsien saippuapesuun ja kuivaamiseen kertakäyttöiseen käsipaperiin on erityisen tärkeää epidemia-aikana. Käymälöitä tullaan valvomaan jatkossakin tarkastuskäyntien ohessa.

Julkiset käymälät -raportti