Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto tähtää ympäristön aiheuttamien terveysriskien ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttään lukeutuvat  elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta sekä lisäksi eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö tekee valvontaa Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueilla. Toimivaltaisena viranomaisena toimii Kotkan ympäristölautakunta. Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön toiminta perustuu valtakunnallisten valvontaohjelmien perusteella laadittuihin valvontasuunnitelmiin. Ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä sekä suunnitelmallisesta valvonnasta peritään maksut taksan mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön taksa

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö on osa ympäristöpalveluiden toimintayksikköä.

Ympäristöpalveluiden toimintayksikön verkkosivut

Ajankohtaista

Aluehallintoviraston ohjeita ravintoloille koskien toiminnan rajoittamista 1.6.2020 alkaen

Aluehallintovirasto ohjeistaa ja valvoo kuinka ravintolatoimintaa voidaan harjoittaa mahdollisimman turvallisesti koronaepidemian jatkuessa. Toimijoiden tulee laatia omavalvontasuunnitelma joka on myös asiakkaiden saatavilla. Asiakkaiden on puolestaan sitouduttava noudattamaan tarjoilupaikan antamia ohjeita.

Aluehallintovirasto ohjeistaa omavalvontasuunnitelman laatimisessa ja tarjoaa myös valmiin suunnitelmapohjan toimijoille.

Aluehallintoviraston verkkosivut

PAH-projekti

Kotkan ympäristöterveydenhuollon ja Haminan terveysvalvonnan yhteisen projektin perusteella valvonta-alueella lihaa ja kalaa savustavilla toimijoilla on pääsääntöisesti savustusprosessi hallussa ja valmiissa tuotteissa polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) määrät ovat sallituissa rajoissa.

PAH-projektin tiivistelmä

Julkiset käymälät Etelä-Kymenlaaksossa

Kotkan ympäristöterveydenhuolto ja Haminan terveysvalvonta kartoittivat julkisten käymälöiden kuntoa ja asianmukaisten käsienpesumahdollisuuksien tarjoamista asiakkaille erityyppisissä kohteissa valvonta-alueilla. Mahdollisuus käsien saippuapesuun ja kuivaamiseen kertakäyttöiseen käsipaperiin on erityisen tärkeää epidemia-aikana. Käymälöitä tullaan valvomaan jatkossakin tarkastuskäyntien ohessa.

Julkiset käymälät -raportti