Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto tähtää ympäristön aiheuttamien terveysriskien ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttään lukeutuvat  elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta sekä lisäksi eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö tekee valvontaa Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueilla. Toimivaltaisena viranomaisena toimii Kotkan ympäristölautakunta. Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön toiminta perustuu valtakunnallisten valvontaohjelmien perusteella laadittuihin valvontasuunnitelmiin. Ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä sekä suunnitelmallisesta valvonnasta peritään maksut taksan mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö on osa ympäristöpalveluiden toimintayksikköä.

Ympäristöpalveluiden toimintayksikön verkkosivut

Ajankohtaista

Juttusarja

Julkaisemme vuoden 2022 aikana joka kuukausi ympäristöterveydenhuoltoon liittyvän lyhyen kirjoituksen. Toiveena on että tehtäväkenttämme tulisi tutummaksi kuntalaisille sekä ehkä myös herättää ajatuksia. Jutut julkaistaan kaupungin verkkosivujen etusivulla.

TAMMIKUU – TALOUSVESI

Perusmaksut

Vuoden 2022 alussa peritään sekä elintarvikelain että terveydensuojelulain puitteissa rekisteröidyistä toiminnoista 150 euron arvoinen vuosimaksu. Perusmaksuista on tiedotettu aiemmin Kotkan kaupungin verkkosivuilla.

ELINTARVIKEVALVONTA PERUSMAKSU

TERVEYDENSUOJELU PERUSMAKSU

Sähköinen ilmoituspalvelu ilppa on käytössä

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa on avattu valtakunnalliseen käyttöön. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta tai yrittäjän vaihtumisesta.

Ilmoituksia voivat tehdä esimerkiksi ravintolat, ruokakaupat, leipomot, torimyyjät, majoitusyritykset, päiväkodit ja uimahallit. Uusimpana myös elintarvikekontaktimateriaalitoimijoiden ilmoitukset on mahdollista tehdä sähköisesti ilpassa.

ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön kuten oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Yritykset voivat tarkistaa ilppa-palvelusta omat tietonsa.  Lisätietoja ja neuvoja antavat oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset ja terveydensuojeluviranomaiset.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

ilppa-ilmoituspalvelu