Lapsen tuki

Henkilöstö

Tietoa

Lapsen tarvitsema tuki on osa lapsen varhaiskasvatusta. Tuki toteutuu lapsen omassa varhaiskasvatuspaikassa osana arjen toimintaa.

Lapsen tarvitsema tuki suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa. Tuen järjestämisessä otetaan huomioon lapsen vahvuudet sekä oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin yksilölliset tarpeet.

Lapsen tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Jos haluat keskustella lapsesi tuen tarpeesta, ota yhteyttä ryhmän opettajaan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Jos lapsellasi on tuen tarve tiedossa silloin kun haet varhaiskasvatuspaikkaa, kirjaa tieto tuen tarpeesta varhaiskasvatushakemukseen.

Asiointi