Talorakennuttaminen

Talorakennuttamisen yksikkö  vastaa kaupungin uudis- ja peruskorjausinvestointihankkeiden rakennuttamisesta ja valvonnasta. Tilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys varmistetaan yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään tila-, energia- ja kustannustehokkuuteen sekä kosteudenhallintaan.

Työohjelma 2024 talorakennuttaminen alkuvuosi