Yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamista sekä niiden välisten yhteyksien järjestämistä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta.

Yleiskaavaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ja maakuntakaavat.

Yleiskaava esitetään kartalla ja siihen liittyy kaavaselostus. Yksittäistä yleiskaavahankkeen etenemistä voi seurata vireillä olevat yleiskaavat osiosta.

Vireillä olevat yleiskaavat