Yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamista sekä niiden välisten yhteyksien järjestämistä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta.

Yleiskaavaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ja maakuntakaavat.

Yleiskaava esitetään kartalla ja siihen liittyy kaavaselostus. Yksittäistä yleiskaavahankkeen etenemistä voi seurata vireillä olevat yleiskaavat osiosta.

Voimaan tulleet yleiskaavat

Kotkan kaupungin alueen voimassa olevat yleiskaavat löytyvät Etelä-Kymenlaakson karttapalvelusta.
Viralliseen yleiskaavaan voi tutustua klikkaamalla haluttua kohdetta.
Kotkan koko aluetta koskee myös  Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

 

 

Vireillä olevat yleiskaavat