Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma

Kestävän liikkumisen ohjelman jalkauttamista varten laaditaan neljä kulkutapakohtaista kehittämissuunnitelmaa, joista ensimmäisenä on laadittu pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma. Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä sekä pyöräliikenteen että jalankulun olosuhteiden parantamiseen. Tärkeimmät painopisteet ovat pyöräliikenteen verkossa sekä erilaisten järjestelyjen suunnittelu- ja kunnossapitoperiaatteissa. Työssä esitetään myös tärkeimmät jatkotoimenpiteet kehittämissuunnitelman jalkauttamiseksi. Kotkan kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman 17.3.2020.

Kotkan pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma (pdf 7,4 Mt)