Merituulentien parantaminen (0119)

Asemakaavan laatimisen sekä asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunniteltu Merituulentien parantaminen sekä vähentää alueen voimakkaasti kasvaneen liikenteen haittavaikutuksia.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan 1.2.2022.

Asiakirjat ja liitteet

Yleisötilaisuus 13.3.2019 Cafe Neptunus, Mussalo

 

Alla linkki Väyläviraston sivuille Mt355-Merituulentien parantamissuunnitelmaan vuodelta 2016.
Aineisto ei sisällä meneillään olevaa suunittelman tarkistamista koskevaa aineistoa Jänskäntien risteyksen eikä Santalahden yhteyden osalta.
Em. suunnitelmat on esitetty yleisötilaisuutta koskevassa aineistossa suunnitelmavaihtoehdot VE1 ja VE2.

https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla/mt-355-merituulentien-parantaminen

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.3.-1.4.2019

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 1 810 kt)

Luonnos 29.9.-28.10.2020

Merituulentien suunnitelmaluonnosten esittelyvideo

Kuulutus

Luonnosesittely (pdf, 2 627 kt)

Asemakaavaluonnos (pdf, 4 217 kt)

Selostus, luonnosvaihe (pdf, 4 523 kt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnosvaihe (pdf, 2 766 kt)

Kirje osallisille

Yleissuunnitelma (pdf, 9 036 kt)

Yleissuunnitelman kartta (pdf, 5 472 kt)

Yleissuunnitelman kartta ilmakuvalla (pdf, 8 967 kt)

Havainnekuvat (pdf, 1 865 kt)

Melukartat (pdf, 9 393 kt)

Luontoselvitys 2016 (pdf, 3 286 kt)

 

Ehdotus 24.5.-2.7.2021

Esittely, ehdotusvaihe (pdf, 3 171 kt)

Kuulutus

Asemakaavaehdotus (pdf, 4 303 kt)

Selostus liitteineen, ehdotusvaihe (pdf, 7 161 kt)

Yleissuunnitelman tarkistus (pdf, 10 005 kt)

Yleissuunnitelman kartta (pdf, 8 701 kt)

Yleissuunnitelman leikkaukset, sillat (pdf, 3 582 kt)

Yleissuunnitelman melulaskennat (pdf, 10 050 kt)

Luontoselvitys 2016 (pdf, 3 286 kt)

Hyönteisarviointi, Kotolahti 2020 (pdf, 1 267 kt)

Arkeologinen inventointi 2021 (pdf, 6 406 kt)

 

Kaupunginhallitus 22.11.2021

Kaupunginvaltuusto 13.12.2021

Kaava tullut voimaan 1.2.2022