Koskipuisto

Koskipuiston taustaa

Koskipuisto on Kotkan uusin vesiaiheinen puisto. Puiston rakentamisen perusajatuksena oli luoda niin paikallisille kuin matkailijoille mielenkiintoinen ja uudenlainen puisto, jossa on mahdollisuuksia monipuoliseen ulkoiluun, retkeilyyn ja kalastukseen.

Koskipuiston rakentamisessa on huomioitu niin alueen suojelulliset kuin museaaliset arvot ja niiden erikoispiirteet on pystytty tuomaan esille.  Vesiaiheisten puistojen rakentaminen alkoi Kotkassa Sapokan vesipuistosta, ja sitä ovat seuranneet Karhulan Jokipuisto ja Katariinan meripuisto. Siikakosken Koskipuisto oli looginen jatkumo tälle puistoteemalle.

Puiston pääsuunnittelija on Kotkan kaupungin entinen pitkäaikainen kaupunginpuutarhuri puutarhaneuvos Heikki Laaksonen.

Kuvassa on Koskipuistoa Siikakosken kohdalta

Koskipuiston alueesta

Iso osa rannoista ja vesialue kokonaan kuuluu Natura 2000 verkostoon, jonka lisäksi Kokonkoskella on luonnonsuojelulailla rauhoitettu pähkinäpensaslehto. Puistoon kuuluvat koskialueet on lisäksi suojeltu koskiensuojelulailla. Ennen rakentamisen aloittamista alueelle tehtiin myös luontotyyppikartoitus, jolla annettiin rajat toteutukselle. Alue on kalastajien suosima kalastuspaikka.

Koskipuiston alueella on myös noin sadan erilaisen puulajikkeen puulajipuisto eli Arboretum. Osassa puista on pieni metallilätkä, jossa on puun nimi suomeksi ja latinaksi.

Koskipuiston rakentaminen

Koskipuiston alueelta poistettiin huonokuntoista puustoa. Osa rungoista jätetiin osittain pystyyn kolopesijöille. Rantapöheikössä avattiin näkymiä joelle. Koskipuiston alueen polkureitistöä kohennettiin ja tehtiin uusia polkuja. Polkujen varsille sijoitettiin penkkejä taukopaikoiksi.

Alueella on kaksi vakiintunutta epävirallista uimapaikkaa. Siikakosken alapuolella olevan rannan yhteydessä on rantalentopallokenttä. Koskipuistossa on pöytä/penkkiyhdistelmiä ja grillejä retkeilijöiden käytössä.

Munkkisaaren majan edustalla on puistomaisempi alue istutuksineen.

Kuvassa on Munkkisaaren maja Siikakoskella