Nikotiini­valmisteiden vähittäismyyntilupa

Lääkelain (395/1987) mukaista  nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa haetaan tupakanmyyntipaikkoihin erillisellä lomakkeella. Samalla lomakkeella on ilmoitettava myös myynnissä tapahtuvat muutokset ja myynnin lopettaminen. Nikotiinivalmisteiden myynti on sallittua vain 18 vuotta täyttäneille niin että myyjä valvoo ostotilannetta.

Lupaa haetaan alla olevalla lomakkeella. Vähittäismyyntilupien myöntämisestä peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.

Hakemus nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntiin