Lapsi varhais­kasvatuksessa

Lapsi varhaiskasvatuksessa -sivulle on koottu tärkein tieto liittyen lapsen arkeen varhaiskasvatuksessa.

Kotkalaista varhaiskasvatusta ohjaa paikallinen Kotkan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatus toteutuu vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kesken. Arjessa lämmin vuorovaikutus saavutetaan toimimalla enemmän pienissä kuin isoissa ryhmissä.

Leikki on varhaiskasvatuksen tärkein toiminnan tapa. Oppimista edistetään monipuolisin keinoin esimerkiksi

  • liikkuen,
  • taiteillen,
  • musisoiden ja
  • digitaalisuutta hyödyntäen.

Nämä toteutuvat niin

  • sisätiloissa,
  • pihalla,
  • metsässä,
  • puistossa
  • kuin kaupunkiympäristössäkin.

Lasten aktiivista toimijuutta tuetaan ottamalla heidät mukaan toiminnan ja  arjen suunnitteluun sekä arviointiin.

Palvelutakuusopimus

Palvelutakuu on kunnallisen varhaiskasvatuksen ja huoltajien välinen sopimus, jolla mahdollistetaan määräaikaisesti varhaiskasvatuksesta pois jäävälle lapselle oikeus palata samaan päiväkotiin. Palvelutakuu ei muuta palvelusopimukseen jo kirjattua palvelun laajuutta. Perhepäivähoidossa vastaava takuu on ehdollinen, jolloin takuu mahdollistaa paikan perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitaja ei välttämättä ole sama kuin aiemmin.

Tutustu palvelutakuun kuvaukseen