Järjestöyhteistyöavustus

Järjestöyhteistyöavustus on tarkoitettu liikuntapalvelujen yksikön ja seurojen sekä yhdistysten yhteistyöhankkeisiin hyvinvointiliikunnassa.

 1. Avustus on tarkoitettu yhteistyösopimuspohjaiseen kaupungin liikuntapalveluiden tuottamiseen. Yhteistyösopimuksessa määritellään palvelujen järjestämisestä maksettava korvaus.
 2. Avustusta on mahdollista saada yhdistyksen/seuran 2. virallisesta toimintavuodesta lähtien.
 3. Avustuksen myöntäminen edellyttää hakevalta yhteisöltä yhteistyöhanketta koskevan:
  3.1. Toimintasuunnitelman.
  3.2. Tiedot hankkeeseen liittyvää toimintaa järjestävistä henkilöistä ja ohjaajista.
  3.3. Liikuntapalvelujen yksikön kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen hankkeen tai palvelun toteuttamisesta.
  3.4. Lisäksi edellytetään yhdistyksen toiminnan säännöllistä raportointia toimintatilastoista.
 4. Hakemuksesta on käytävä ilmi, miten avustus edistää hyvinvointia liikunnan avulla.
 5. Avustushakemuksia voi toimittaa liikuntapalvelujen yksikköön ympäri vuoden.