Työllistämisen kuntalisä

Kotkan kaupunki haluaa olla mukana vaikuttamassa työllistymiseen kaupungin alueella. Tähän tarkoitukseen on tarjolla taloudellista tukea kaupungin alueen toimijoille. Taloudellisen tuen tarkoituksena on madaltaa toimijoiden työllistämiskynnystä.

Kuntalisä yhdistyksille

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää Kotka-Haminan seudun yhdistyksille, jotka palkkaavat työntekijän palkkatuella. Kuntalisää voivat hakea yhdistykset palkatessaan työttömän, jonka vakituinen asuinkunta on Kotka. Kuntalisän määrä riippuu asiakkaan tilanteesta ja lasketaan tapauskohtaisesti.

KOTKAN YHDISTYSTEN KUNTALISÄN SÄÄNNÖT 2024

Nuorten työllistämisen kuntalisä

Nuorten työllistämisen kuntalisällä pyritään tukemaan yrityksiä ja yhdistyksiä palkkaamaan kotkalaisia nuoria. Nuorten kuntalisää voi hakea ympäri vuoden ja se ei ole sidoksissa palkkatukeen.

Kotkan nuorten kuntalisän säännöt 2024

Kuntalisän hakeminen

Kuntalisiä anotaan hakemuksella, johon liitetään jäljennökset työvoimatoimiston palkkatukitukipäätöksestä ja työsopimuksesta. Nuorten kuntalisässä riittää kopio työsopimuksesta. Hakemukseen kirjataan selvitys työllistetyn palkkauskustannuksista. Kuntalisää myönnetään siinä järjestyksessä, kuin hakemuksia tulee. Kuntalisään varataan rahat kalenterivuosittain ja kuntalisää ei voi varata tulevalle vuodelle.

Kuntalisä maksetaan takautuvasti maksatushakemusta vastaan. Maksatushakemus on toimitettava viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Maksatushakemuksen liitteenä on oltava jäljennös palkkalaskemasta, josta tulee ilmetä työnantajan ja työntekijän tiedot, perustiedot työsuhteesta, palkanmaksun ajankohta, palkkakausi sekä palkasta maksetut vähennykset.

Kuntalisää haetaan ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla:

KUNTALISÄHAKEMUS

MAKSATUSHAKEMUS

Tarvittaessa käytössä ovat myös ladattavat ja tulostettavat lomakkeet:

Kuntalisähakemus

Kuntalisän maksatushakemus

Lomakkeiden toimitus:

Sähköpostitse tyollisyys@kotka.fi
Hakemukset on lähetettävä salatulla sähköpostilla, ohjeet osoitteessa: Salattu sähköposti | Kotkan kaupunki

Postitse osoitteeseen
Kotkan kaupunki, hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualue, Mussalontie 428 a A, 48310 Kotka