Nuorten projektiraha

Projektiraha on haettavissa ympäri vuoden. Avustuksen myöntää nuorisotoimen viranhaltija. Vähintään kolmen nuoren ryhmä voi hakea projektirahaa 100 – 500 euroa.
Projektirahaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Nuorisotyönyksikölle osoitettu hakemus toimitetaan Kotkan kaupungin kirjaamoon osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kotka.fi.

Avustus on tarkoitettu nuorten omille projekteille, Näitä voivat olla tapahtumat, kerhotoiminta, retket jne. Ajatuksena on, että nuoret ideoivat ja voivat toteuttaa omannäköistään toimintaa. Avustettavan toiminnan tulee olla nuorisolähtöistä ja kaupungin linjausten mukaista.