Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on suljettu perjantaina 16.12.2022
_________________________________________________________________________

Rakennusvalvonta suosittelee asioimaan ajanvarauksella –
katso henkilökunnan yhteystiedot tästä

Rakennusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on:

  • auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa
  • valvoa, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä niiden nojalla annetuissa säännöissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset
  • varmistaa, että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa sekä edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua

yhteystiedot ja toimenkuvat

 

Lupapiste logo– sähköinen asiointipalvelu rakennetun ympäristön lupien hakemiseen

Rakennusvalvonnan lisäksi viranomaistehtävistä vastaa ympäristölautakunta.

Siirry ympäristölautakunnan sivuille tästä.

Ajankohtaista

30.12.2021
Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1.1.2022 alkaen.
____________________________________________________________________________________________________________
29.12.2020
Kotkan rakennusvalvonta ottaa 1.1.2021 alkaen käyttöön päivitetyn ohjeen rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvistä mittauksista.
____________________________________________________________________________________________________________
9.10.2020
Kotkan rakennusvalvonta on ottanut käyttöön P3-luokan pientalojen paloturvallisuussäännösten tulkinnoissa 01.10.2020 Pientalon palokortin. Pääset korttiin tästä linkistä.

____________________________________________________________________________________________________________
1.9.2020
Pientalon omistaja – oletko harkinnut luopuvasi öljylämmityksestä?
Tästä linkistä pääset lukemaan ELY-keskuksen ohjeet avustuksesta pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

____________________________________________________________________________________________________________

  • Kuva Xamkin uudesta kampusrakennuksesta
    19.11.2020

    Xamkin uudelle kampukselle ja tapahtumakeskukselle rakennusluvat

    Kotkan ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan 19.11.2020 rakennusluvat tapahtumakeskukselle ja Xamkin uudelle kampusrakennukselle, jotka rakentuvat Kotkansaarelle Kantasatamaan. Ympäristölautakunta on myöntänyt rakennusluvan Kymenlaakson…