Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan kesäsulku 8.-21.7.2024

Rakennusvalvonta pyytää asiakkaita huomioimaan, että tänä aikana ei lueta sähköposteja, vastata puheluihin eikä tehdä lupapäätöksiä tai katselmuksia.
Lupapiste toimii kesäsulun ajan normaalisti eli uusia hakemuksia voi jättää ja vireillä olevia hakemuksia päivittää.

Sujuvan asioinnin varmistamiseksi rakennusvalvonta suosittelee asioimaan ajanvarauksella

yhteystiedot ja toimenkuvat

Rakennusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on:

  • auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa
  • valvoa, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä niiden nojalla annetuissa säännöissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset
  • varmistaa, että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa sekä edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua

Lupapiste logo– sähköinen asiointipalvelu rakennetun ympäristön lupien hakemiseen

Rakennusvalvonnan lisäksi viranomaistehtävistä vastaa ympäristölautakunta.

Siirry ympäristölautakunnan sivuille tästä.

Ajankohtaista


16.5.2024
Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut muuttuivat 1.1.2024 alkaen, maksuihin tehty päivitys 16.5.2024.

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut


16.5.2024
Rakennusvalvonnan lomakkeisiin on lisätty toimenpidepyyntölomake rakennetun ympäristön valvontaan liittyen.


9.10.2020
Kotkan rakennusvalvonta on ottanut käyttöön P3-luokan pientalojen paloturvallisuussäännösten tulkinnoissa 01.10.2020 Pientalon palokortin. Pääset korttiin tästä linkistä.


1.9.2020
Pientalon omistaja – oletko harkinnut luopuvasi öljylämmityksestä?
Tästä linkistä pääset lukemaan ELY-keskuksen ohjeet avustuksesta pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi


  • Kuva Xamkin uudesta kampusrakennuksesta
    19.11.2020

    Xamkin uudelle kampukselle ja tapahtumakeskukselle rakennusluvat

    Kotkan ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan 19.11.2020 rakennusluvat tapahtumakeskukselle ja Xamkin uudelle kampusrakennukselle, jotka rakentuvat Kotkansaarelle Kantasatamaan. Ympäristölautakunta on myöntänyt rakennusluvan Kymenlaakson…