Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on:

  • auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa
  • valvoa, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä niiden nojalla annetuissa säännöissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset
  • varmistaa, että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa sekä edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua

yhteystiedot ja toimenkuvat

Lupapiste logo

Rakennusvalvonnan lisäksi viranomaistehtävistä vastaa ympäristölautakunta.

Siirry ympäristölautakunnan sivuille tästä.