Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta palvelee toistaiseksi ajanvarauksella – katso henkilökunnan yhteystiedot tästä

Rakennusvalvonnan toiminnan tarkoituksena on:

  • auttaa ja neuvoa asiakkaita rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja rakennuslupa-asioissa
  • valvoa, että rakentaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä niiden nojalla annetuissa säännöissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset
  • varmistaa, että rakentaminen on kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvaa sekä edistää ja ylläpitää rakennetun ympäristön hyvää laatua

yhteystiedot ja toimenkuvat

 

Lupapiste logo– sähköinen asiointipalvelu rakennetun ympäristön lupien hakemiseen

Rakennusvalvonnan lisäksi viranomaistehtävistä vastaa ympäristölautakunta.

Siirry ympäristölautakunnan sivuille tästä.

Ajankohtaista

Kotkan rakennusvalvonta on ottanut käyttöön P3-luokan pientalojen paloturvallisuussäännösten tulkinnoissa 01.10.2020 Pientalon palokortin. Pääset korttiin tästä linkistä.

___________________________________________________________________________________

Pientalon omistaja – oletko harkinnut luopuvasi öljylämmityksestä?
Tästä linkistä pääset lukemaan ELY-keskuksen ohjeet avustuksesta pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

___________________________________________________________________________________