Hygieniapassi ja todistus terveydentilan selvittämisestä elintarviketyössä

Hygieniapassi

Jokaisella pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa käsittelevällä työntekijällä tulee olla Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi työskentelyn kestäessä vähintään kolme kuukautta. Hygieniapassia ei vaadita mikäli työtehtäviin kuuluu ainoastaan kassatehtäviä tai valmiiden annosten tarjoilemista. Elintarvikelaki edellyttää myös kirjanpitoa työntekijöiden hygieenisestä osaamisesta.

Hygieniapassin voi myöntää Ruokaviraston hyväksymä hygieniapassitestaaja.

Todistus terveydentilasta

Pakkaamattomia, kuumentamatta tarjoiltavia elintarvikkeita käsitteleviltä työntekijöiltä, mukaan lukien harjoittelijat, on vaadittava selvitys terveydentilasta kun työskentely elintarvikehuoneistossa kestää vähintään kuukauden. Terveydentilan selvitys tehdään ennen työskentelyn aloittamista ja sen tarkoituksena on ehkäistä salmonellabakteerin leviäminen elintarviketyöntekijöiden välityksellä. Työnantaja voi vaatia selvityksen myös työssäolon aikana mikäli on perusteltu syy epäillä että työntekijä voi olla salmonellan kantaja. Perusteltuja syitä voivat olla kuumeinen ripulitauti tai perheenjäsenen salmonellatartunta.

Terveydentilan selvittäminen tehdään tyypillisesti työterveyshuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa tai terveyskeskuksessa. Yleensä terveydentilan selvitys tehdään haastattelemalla ja tarvittaessa voidaan tehdä lisäksi laboratoriotutkimus.