Koirapuistot

Koirien kiinnipidosta

Koiranomistajien on hyvä muistaa, että metsästyslain säätämä koirien kiinnipitoaika on 1.3. – 19.8. Tuona aikana ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että koira on välittömästi kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa kuitenkaan pitää muulloinkaan irti toisen alueella eli koira saa olla vapaana ainoastaan luvallisena aikana ja luvallisessa tarkoituksessa.

Koirien kiinnipidosta säädetään myös järjestyslaissa. Lain mukaan koira on pidettävä taajamissa kytkettyinä. Koiraa voi pitää taajamissa vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla. Myös tällöin koirien on oltava omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Koiran kanssa voi mennä erikseen merkityille koirahiihtäjille tarkoitetuille laduille, mutta yleiseen käyttöön kunnostetuilla hiihtoladuilla koiraa ei saa ulkoiluttaa. Myös yleiset uimarannat, torit toriaikana, lasten leikkipaikat sekä urheilukentät ovat paikkoja, joissa koiria ei järjestyslain mukaan saa ulkoiluttaa.

Koirien uimaranta

Koirien oma uimaranta sijaitsee Kotkansaarella Katariinan Meripuiston ja Mansikkalahden välissä.

Koirapuistot

Kotkan kaupungin alueella on yhdeksän puistotoimen ylläpitämää koirapuistoa. Koirapuisto on aidattu alue, jossa koira saa olla vapaana.

Toimi näin

1. Koirapuistot ovat käytössäsi klo 7.00-22.00. Muuna aikana koirasi haukunta saattaa häiritä lähitalojen asukkaita.
2. Pidä koirasi aitauksen sisäpuolella vapaana. Varmista kuitenkin, että koirasi tulee toimeen muiden koirien kanssa.
3. Älä tuo rokottamatonta, sairasta, kiimaista tai vihaista koiraa koirapuistoon.
4. Älä heitä keppejä, kiviä, lumipalloja tms. Älä tuo omia leluja aitaukseen. Leikistä voi tulla liian rajua vieraiden koirien kesken.
5. Älä anna koirasi vahingoittaa koirapuiston kasvillisuutta ja puistokalusteita.
6. Korjaa koirasi ulosteet niille tarkoitettuun jäteastiaan! Näin alue pysyy siistinä myös muille käyttäjille. Koirapuisto ei ole koirien käymälä.
7. Kun lähdet koirapuistosta, muista kytkeä koirasi kiinni hihnaan ja sulje aitauksen portti lähtiessäsi.
8. Ilmoita mahdollisesti tarvittavista kunnossapitotoimenpiteistä puistotoimeen.
9. Koiran omistajana olet aina vastuussa koirastasi ja sen aiheuttamista vahingoista, sekä siitä ettei koirasi häiritse muita puiston käyttäjiä. Kaupunki ei vastaa alueella tapahtuvista vahingoista.

Palvelupaikat kartalla

Asiointi