Elintarvikevalvonta

Elintarvikelain (297/2021) tarkoituksena on varmistaa että elintarvikkeet ovat turvallisia ja niistä annettavat tiedot totuudenmukaisia sekä riittäviä. Elintarvikkeet tulee myös pystyä jäljittämään. Yksittäistä kuluttajaa pyritään suojaamaan terveysvaaroilta ja taloudellisislta tappioilta. Elintarvikealan toimija on vastuussa siitä että elintarvikkeiden säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö hoitaa kunnan elintarvikevalvonnan tehtäviä Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueella. Tarkastuskäyntien lisäksi elintarvikevalvontaan kuuluu esimerkiksi toimijoiden ohjaus ja neuvonta, ilmoitusten ja hakemusten käsittely sekä elintarvikevälitteisten epidemioiden selvittäminen. Valvonta perustuu vuosittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan.

Oiva-tarkastukset tehdään Ruokaviraston ohjeen mukaan:

OIVA-ARVIOINTIOHJEET ILMOITETUILLE ELINTARVIKEHUONEISTOILLE