Elintarvikevalvonta

Elintarvikelain (297/2021) tarkoituksena on varmistaa että elintarvikkeet ovat turvallisia ja niistä annettavat tiedot totuudenmukaisia sekä riittäviä. Elintarvikkeet tulee myös pystyä jäljittämään. Yksittäistä kuluttajaa pyritään suojaamaan terveysvaaroilta ja taloudellisislta tappioilta. Elintarvikealan toimija on vastuussa siitä että elintarvikkeiden säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö hoitaa kunnan elintarvikevalvonnan tehtäviä Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueella. Tarkastuskäyntien lisäksi elintarvikevalvontaan kuuluu esimerkiksi toimijoiden ohjaus ja neuvonta, ilmoitusten ja hakemusten käsittely sekä elintarvikevälitteisten epidemioiden selvittäminen. Valvonta perustuu vuosittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan.

Oiva-tarkastukset tehdään Ruokaviraston ohjeen mukaan:

OIVA-ARVIOINTIOHJEET ILMOITETUILLE ELINTARVIKEHUONEISTOILLE

 

Ajankohtaista

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön ja Haminan terveysvalvonnan elintarvikevalvonnan näytteenottoprojektissa kävi ilmi, että tarjoilupaikoissa on puutteita kylminä tarjottavien pakastevihannesten käsittelyssä. Pakastevihannekset on kuumennettava keittämällä kahden minuutin ajan tai vaihtoehtoisesti höyryttämällä ne läpikotaisin. Ilman riittävää lämpökäsittelyä pakastevihannekset voivat aiheuttaa vakaviakin sairastumisia.

Projektissa havaittiin, että pakasteiden säilyttäminen tarjoilupaikoissa oli asianmukaista ja tarjoilulämpötilat pääosin kunnossa. Pakastevihannesten käsittelyssä havaituista puutteista huolimatta projektissa otettujen näytteiden hygieeninen laatu oli hyvä. Näytemäärä projektissa (kuusi kappaletta) jäi tosin kauas tavoitteesta koska monet tarjoilupaikat käyttävät mieluummin tuorevihanneksia etenkin kesäaikana tai ovat siirtyneet käyttämään esimerkiksi säilykemaissia pakastemaissin sijaan. Koronapandemian aikana salaattien tarjoilu buffet-pöydissä on myös aiempaa vähäisempää.

Pakastevihannesten käsittelyyn tullaan kiinnittämään jatkossakin huomiota valvontakäynneillä. Myös kotitalouksien on syytä huomioida pakastevihannesten riittävä kuumentaminen ennen niiden nauttimista.
Lisätietoa projektista löytyy loppuraportista.

Pakastevihannesprojektin raportti