Sisäilma ja energiansäästö

Julkaistu 22.3.2023

Lue Kotkan energiansäästötavoitteista

Energiansäästön vaikutukset sisäilman laatuun ovat vähäiset, kun toimenpiteet toteutetaan maltilla ja tunnistetaan riskit. Ilmanvaihdon tehtävä on ylläpitää rakennuksissa hyvää sisäilmaa poistamalla ihmisistä, toiminnoista ja materiaaleista lähtöisin olevia epäpuhtauksia ja kosteutta. Tämän vuoksi ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas rakennuksen käytön aikana. Sisäilmayhdistyksen ja kuntien sisäilmaryhmän laatiman yleisohjeen mukaan ilmanvaihdon pienentäminen rakennuksen käyttöajan ulkopuolella on mahdollista julkisissa palvelurakennuksissa, mm. toimistorakennukset, koulut ja päiväkodit. Yleisohjeen jälkeen tehdyt seurantatutkimukset osoittavat, että ohjeen mukainen ilmanvaihdon käyttö takaa hyvän sisäilman laadun. Sisäilman laadun ei ole todettu olevan parempi, vaikka ilmanvaihto olisi toiminut täydellä teholla läpi yön. 24/7-käytöllä olevissa rakennuksissa ilmavaihtoa ei pienennetä.

Ilmanvaihdon pienentäminen yöaikaan on tehokkain tapa saada aikaan energiansäästöä. Kotkassa energiansäästön ensivaiheessa vuonna 2023 on mukana yhteensä 17 koulua, päiväkotia ja liikuntarakennusta. Valitut kohteet ovat uudehkoja tai peruskorjattuja rakennuksia, joiden ilmanvaihtotekniikkaa mahdollistaa ilmavirtojen pienentämisen hallitusti ja rakenteet huomioiden. Rakennuksiin on asennettu olosuhde- ja paine-eromittareita, jotka mahdollistavat sisäolosuhteiden tarkemman seuraamisen. Ne hälyttävät tarvittaessa, mikäli olosuhteissa tapahtuu raja-arvojen ylityksiä.  Huonelämpötilojen osalta valituissa kohteissa tarkastetaan lisäksi patteritermostaatit, jotta ylilämpöisiä huoneita ei olisi.

Kotkassa on päädytty malliin, jossa ilmanvaihto on puoliteholla yöaikaan. Tällä saavutetaan noin 30 % säästö rakennuksen sähkö- ja lämpöenergian kulutuksissa lämmityskauden aikana. Käynnissä olevilla toimenpiteillä on saavutettavissa vuoden 2023 aikana n. 4 000 MWh säästöt (300 000–350 000 €). Ilmanvaihto laitetaan täydelle teholle viiden aikoihin aamulla ja pienemmälle teholle klo 17–18 aikoihin. Iltakäytön tilat ovat täydellä teholla klo 22 asti. Poikkeavista päiväkohtaisista käyttöajoista – ilta tai viikonloppu – ilmoitetaan kiinteistönhoitajalle etukäteen, jotta ilmanvaihto tiedetään pitää täydellä teholla.

Lue ympäristöterveydenhuollon kirjoitus terveellisestä energian säästämisestä

Lisäkysymyksiä toimenpiteisiin ja olosuhteisiin liittyen pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteeseen: tila.olosuhde ät kotka.fi