Tontin lohkominen

Koronan vuoksi toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluat asioida mittaus- ja kiinteistötoimessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen mittaus- ja kiinteistötoimen henkilökunnan kanssa.

Tontti on asemakaava-alueella oleva itsenäinen kiinteistö, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tällöin se on rakennuskelpoinen.

Tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla. Tontin rajat merkitään maastoon ja selvitetään oikeudelliset rekisteröintiedellytykset ennen toimituskokousta.

Toimituskokouksesta ilmoitetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan muodostaa ja poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Tontin lohkominen suoritetaan pääsääntöisesti maanomistajan hakemuksesta ja hakija maksaa lohkomiskustannukset.

Mikäli lohottava tontti muodostuu koko kiinteistöstä, voidaan se tietyin edellytyksin rekisteröidä tonttina kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä ilman lohkomistoimitusta.
Tällöin ei tehdä karttaa, ei käsitellä rasitteita eikä suoriteta maastokäyntiä.

Kiinteistötoimitusmaksutaksa