Lääkelain mukainen valvonta

Lääkelain (395/1987) mukaisia toimintoja valvoo pääsääntöisesti Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Poikkeuksena ovat kuitenkin nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetut nikotiinivalmisteet, joiden myyntiä muualla kuin apteekeissa valvoo Kotkassa ja Pyhtäällä Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Apteekkien lisäksi nikotiinivalmisteiden myynti on mahdollista esimerkiksi kaupoissa, huoltoasemilla, kioskeissa ja ravitsemisliikkeissä joissa myydään myös tupakkaa.