Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuoneilmiössä kasvihuonekaasut muodostavat otollisen ilmakehän, jonka ansiosta maapallo on elinkelpoinen. Kasvihuoneilmiö voimistuu, kun kasvihuonekaasuja pääsee liikaa ilmakehään. Kun kasvihuoneilmiö voimistuu, se aiheuttaa muutoksia ilmastoon, eli sään pitkäaikaiseen vaihteluun. Syntyy siis ilmastonmuutos.

Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy niin luonnonilmiöistä, esimerkiksi tulivuorenpurkaukset, kuin ihmisen aiheuttamasta toiminnasta, esimerkiksi autoilu. Kuitenkin ihmisen toiminta lämmittää ilmastoa eniten ja kiivaimmin. Kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta kutsutaan hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2-ekv.). Hiilidioksidiekvivalenttilukujen avulla seurataan päästöjen tasoa.

Kotkan kaupungin alueen kasvihuonepäästöjä voit tarkastella Kotkan kaupungin tilaamasta CO2-raportista ja Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Kuntien kasvihuonekaasupäästöt -laskurista.

Sitowise Oyn kokoama CO2-raportti ilmestyy kerran vuodessa.
Tutustu vuoden 2024 CO2-raporttiin

Suomen ympäristökeskuksen laskelmat kunnittaisista ja alueellisista kasvihuonekaasupäästöistä on julkaistu Hiilineutraalisuomi.fi -sivustolta. Valitse kunnaksi Kotka.
Siirry Hiilineutraalisuomi.fi -sivustolle

Lisää kasvihuoneilmiöstä, kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmastonmuutoksesta voit lukea lisää esimerkiksi Ilmasto-oppaan sivuilta.
Siirry Ilmasto-opas.fi -sivuille