Kotkan käveltävyyden kehittämissuunnitelma

Kestävän liikkumisen ohjelman jalkauttamiseksi laaditaan kulkutapa- ja aihepiirikohtaisia kehittämissuunnitelmia, jotka tarkentavat varsinaisen ohjelman päämääriä. Vuoden 2021 aikana on valmisteltu kävely-ympäristöjen kehittämistä linjaava Käveltävyyden kehittämissuunnitelma, jossa on tunnistettu kävelyn kannalta tärkeimmät alueet Kotkassa, käveltävyyteen liittyvät vaatimukset ja tarpeet kullakin alueella sekä jatkosuunnittelua ohjaavat periaatteet olosuhteiden kehittämiseksi erilaisilla kävelyalueilla.

Asiantuntijatyön lisäksi suunnitelman laatimiseen on osallistunut vapaaehtoisista muodostettu asukasraati, jonka avulla tunnistettiin käveltävyyden merkityksellisyyttä tavallisten kotkalaisten arjessa. Lisäksi suunnittelussa hyödynnettiin yksityiskohtaisia havainnointeja ja vierailuja erilaisilla kävelyalueilla ja kaupunginosissa sekä toteutettiin asukaskysely, jonka avulla kävelyalueiden määrittelyä hiottiin ja nostettiin esiin alueisiin liittyviä miellyttäviä, epämiellyttäviä, turvattomia ja muuten kehitettäviä asioita.

Suunnitelmassa on avattu Kestävän liikkumisen Kotka -ohjelmakokonaisuutta, miten käveltävyys siihen kytkeytyy ja mitä se ylipäätään tarkoittaa. Lisäksi avataan analyysimenetelmiä, tietoja ja asukkaiden näkemyksiä, joihin kävelyalueiden määrittely pohjautuu. Suunnitelman ydintä ovat Kotkan tunnistetut kävelyalueet ja niiden kehittämisperiaatteet.

Käveltävyyden kehittämissuunnitelma hyväksyttiin Kotkan kaupunkirakennelautakunnassa 22.2.2022.

Käveltävyyden kehittämissuunnitelma