Koulutusta Kotkassa

Esiopetus

Suomessa jokaisella lapsella on oikeus esiopetukseen ennen oppivelvollisuutta. Lain mukaan lapsen täytyy osallistua esiopetukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan vuoden ajan, ennen kuin oppivelvollisuus alkaa. Esiopetus valmistaa lapsia peruskouluun. Lapset menevät esiopetukseen yleensä 6-vuotiaina ja peruskouluun 7-vuotiaina.

Esiopetus on maksutonta. Kotkassa esiopetusta annetaan pääasiassa koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä.

Kotkassa on tarjolla englanninkielistä esiopetusta ja yksitystä ruotsinkielistä esiopetusta sekä valmistavaa esiopetusta. Valmistava esiopetus (valu) on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä esiopetukseen.

Huoltaja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen.

Ilmoittautuminen esiopetukseen
Esiopetus Kotkassa

Perusopetus

Kotkassa on useita peruskouluja, joissa annetaan perusopetusta.  Maahanmuuttajaoppilaille (7-15-vuotiaille) , joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävä perusopetuksen ryhmissä opiskeluun, järjestetään Kotkassa perusopetukseen valmistavaa opetusta.  Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan suomen kieltä ja saadaan valmiudet siirtyä yleisopetukseen.

Valmistavaa opetusta järjestetään alakouluikäisille Hovinsaaren koulussa ja yläkouluikäisille Langinkosken koulussa.

Perusopetus Kotkassa
Valmistava opetus Kotkassa 

Peruskouluopinnot aikuislukiossa

Opinnot on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta.

Maahanmuuttajanuorten  peruskouluopinnot

Ammatillinen koulutus

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami) järjestää ammatillista peruskoulutusta Kotkassa ja Haminassa. Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaun kautta.

Ekami

Lukio

Kotkan kaupungin lukiot tarjoavat laajan valikoiman lukiokursseja.  Voit hakea lukioon yhteishaun kautta. Lukioon voi päästä, jos perusopetuksen oppimäärä on suoritettu ja lukuaineiden keskiarvo on riittävän hyvä.

Lukiot Kotkassa

Korkeakoulutus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon usealla eri alalla.

XAMK

Muita opiskelumahdollisuuksia

Kotkan opisto ja Kymenlaakson opisto tarjoavat laadukasta opetusta kaikenikäisille.

Ulkomaiset tutkinnot Suomessa

Jos olet suorittanut tutkinnon jossakin toisessa maassa, saatat tarvita tutkinnon tunnustamispäätöksen, jotta voit työskennellä tai opiskella Suomessa.

Tutkintojen tunnustaminen (Opetushallitus)
Ulkomaiset tutkinnot Suomessa