Vieraslajit

Vieraslajit ovat tietylle alueelle kuulumattomia eliölajeja, joiden leviämistä ihmiset ovat tietoisesti tai epähuomiossa edesauttaneet. Ne valtaavat elintilaa luonnon omilta lajeilta. Osa vieraslajeista luokitellaan haitallisiksi. Tällaiset lajit leviävät nopeasti syrjäyttäen alkuperäisiä lajeja. Vieraslajien aiheuttamat haitat voivat olla myös rahallisia sekä terveydellisiä. Maailmanlaajuisesti vieraslajit ovat suuri uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle. Vieraslajien leviämistä pyritään ehkäisemään lainsäädännössä asetetun torjuntavelvollisuuden keinoin. Torjuttavat vieraslajit on määritelty vieraslajilaissa.

Maanomistajan tulee torjua sekä EU:n listalla olevia että Suomen asetuksessa listattuja haitallisia vieraslajeja. Tällaisia kasvilajeja ovat Kotkan kaupungin alueella esimerkiksi jättiputket, jättipalsami, kurtturuusu, komealupiini sekä isot tattaret sekä eläinlajeja esim. espanjansiruetana. Eläinsuojelulain mukaan eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, ja tämä koskee myös selkärangattomia ja haittaeläimeksi katsottuja lajeja. Huomioithan, että torjuttaviin lintu- ja nisäkäslajeihin sovelletaan metsästyslakia. 

Haitallisten vieraslajien torjunta Kotkan kaupungissa

Kotkan kaupungin tavoitteena on rajoittaa haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja Kotkan luonnolle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille sekä ehkäistä vieraslajien leviämistä muualle Suomeen. Kotkan ympäristöpalveluissa pyritään lisäämään tietoisuutta vieraslajeista ja siten vähentämään niiden aiheuttamia haittoja. Kotkan kaupunki torjuu vieraslajeja suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti puistojen ja muiden viheralueiden hoitotöiden yhteydessä sekä talkoilla.

Osallistu vieraslajien torjuntaan

On tärkeää, että asukkaat eivät edesauta haitallisten lajien leviämistä. Huolehdithan siis siitä, ettei vieraslajeja, kuten aiemmin yleisinä kasvatettuja koristekasveja kuten kurtturuusua, komealupiinia tai jättiputkia kasva esimerkiksi omalla pihallasi tai viljelyspalstallasi. Haittakasvien ja muiden vieraslajien leviämisen estämiseksi puutarhajätettä ei saa viedä metsään. Muista hävittää vieraslajijäte oikein.

Hyviä ohjeita vieraslajien tunnistamiseen löytyy Vieraslajit.fi-sivustolta. Sivuston karttapalveluun voi myös ilmoittaa havainnoista.

Ilmoita havainnosta

Voit ilmoittaa vieraslajihavaintosi sähköpostilla: Kotkan ympäristöpalvelut ymparistokeskus@kotka.fi
Ilmoitusta tehdessä hyödyllisiä tietoja ovat mm. laji, yksilömäärä, pinta-ala, sijainti ja tieto siitä, milloin havainto on tehty ja valokuva.