Avustukset

Avustusten hakeminen

Vuoden 2024 avustukset

– kansainvälisen toiminnan avustukset (sähköinen haku)
– liikunta- ja urheiluseuratoiminnan avustukset (sähköinen haku)
– nuorisoyhdistysten avustukset (sähköinen haku)
– hyvinvointiavustukset (sähköinen haku)
– jäämistövaroista myönnettävät avustukset (sähköinen haku ympäri vuoden)
– kotoutumisen tukemisen avustukset (sähköinen haku)
– kulttuuriavustukset (sähköinen haku)
– yksityistieavustukset (lomake)
– ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset (lomake)

Avustushaku tehdään sähköisesti

Kotkan kaupunki on siirtynyt avustushaussa sähköiseen käsittelyyn. Suurin osa vuoden 2024 avustuksista haetaan Timmi-avustusjärjestelmän kautta. Sähköisessä haussa olevia avustuksia ei voi hakea paperilomakkeella.
Kaupunki tarjoaa tarvittaessa tukea avustusten jättämiseen (järjestelmän teknisen käytön osalta numerossa 0523430 arkisin klo 9-11 ja 13-15) sekä avustusta myöntävän vastuualueen toimesta (hakemuksen sisältö, vaadittavat liitteet yms.).

Sähköisen avustushakemuksen täyttämiseen saa apua palvelupiste Ruorissa, joka sijaitsee osoitteessa Kustaankatu 2 ja on avoinna maanantaisin klo 8–16, tiistaisin klo 9-16, keskiviikkoisin klo 9-17, torstaisin klo 9-16 ja perjantaisin klo 9-15 (poikkeukset aukioloajoissa ovat mahdollisia). Ruorissa on asiakaskäyttöön varattu tietokone, jolla hakemuksen voi täyttää. Yhdistyksen tai järjestön nimissä tehtäviä avustushakemuksia varten pitää ensimmäiselle kerralla hakea ohjelmistossa käyttöoikeuksien laajennusta. Näitä hakemuksia hyväksytään Ruorin aukioloaikoina. Huomioikaa siis, että vaikka osan avustusten hakuaika jatkuu 31.3. klo 15.00 asti, niin oikeuksien laajennusten hyväksyminen päättyy torstaina 28.3. klo 16.00.

Lomakkeella haettavien avustusten lomakkeet ovat saatavana Kotkan verkkosivuilta www.kotka.fi/avustukset sekä palvelupiste Ruorista.
Sähköiset hakemukset on palautettava viimeistään 31.3.2024 kello 15.00 mennessä, jollei muuta määräaikaa ole mainittu.
Lomakkeella haettavat avustushakemukset liitteineen toimitetaan 28.3.2024 klo 15 mennessä Kotkan kaupungin kirjaamoon osoitteella Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai sähköpostilla (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen kirjaamo@kotka.fi.

Kotkan kaupungille toimitettu avustushakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, josta jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkiseen asiakirjaan voi sisältyä salassa pidettäviä osia. Tällainen asiakirja ei muutu kuitenkaan kokonaan salaiseksi, mikäli tieto voidaan antaa siten, etteivät salaiset osat tule julkisiksi. Salassapitoperusteet luetellaan julkisuuslain 24 §:ssä.

HAE AVUSTUSTA SÄHKÖISESTI 

Huomioitavaa, kun käytät sähköistä avustusjärjestelmää ensimmäistä kertaa

  • Tee rekisteröityminen hyvissä ajoin etukäteen, jotta saat järjestelmän varmasti toimimaan ennen kuin alat tehdä hakemusta.
  • Näet Timmin avustusohjelmistossa VAIN avoinna olevat hakukohteet.
  • Voit jättää hakemuksen vain käynnissä oleviin avoimiin hakuihin.
  • Opastusta avustusten jättämiseen saa palvelupiste Ruorista sekä avustusta myöntäviltä vastuualueilta.
    Puh.05 23431 SähköpostOsoite

Ohjeita ja lisätietoa avustusjärjestelmän käyttöön

SÄHKÖISEN AVUSTUKSEN OHJE

Tulostettava PDF-vuosiavustuslomake:

– yksityistieavustukset
– ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset

VUOSIAVUSTUS – LOMAKE

YKSITYISTIEAVUSTUSLOMAKE

Lomakkeen saa paperisena palvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (sisäänkäynti Keskuskadun puolelta).

Linkki kuulutuksiin, josta löydät avustuskuulutuksen

Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettavat yleisohjeet 2023

Timmi-järjestelmän sovitut huoltoajat

Klo 22-24

– 14.02.2024

TIMMI-järjestelmässä saattaa ilmetä katkoksia yo. päivinä ja aikoina.