Avustukset

Avustusten hakeminen

Vuoden 2023 avustukset

– kansainvälisen toiminnan avustukset (sähköinen haku)
– liikunta- ja urheiluseuratoiminnan avustukset (sähköinen haku)
– nuorisoyhdistysten avustukset (sähköinen haku)
– vanhusten virkistystoiminnan avustukset (sähköinen haku)
– jäämistövaroista myönnettävät avustukset (sähköinen haku ympäri vuoden)
– sosiaali- ja terveysalalla toimivien järjestöjen toiminta-avustukset (sähköinen haku)
– ehkäisevän päihdetyön avustukset (sähköinen haku)
– kotoutumisen tukemisen avustukset (sähköinen haku)
– veteraaniyhdistysten toiminta-avustukset (sähköinen haku)
– kulttuuriavustukset (sähköinen haku)
– yksityistieavustukset (lomake)
– ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset (lomake)

Avustushaku tehdään sähköisesti

Kotkan kaupunki on siirtynyt avustushaussa sähköiseen käsittelyyn. Suurin osa vuoden 2023 avustuksista haetaan Timmi-avustusjärjestelmän kautta. Sähköisessä haussa olevia avustuksia ei voi hakea paperilomakkeella.
Kaupunki tarjoaa tarvittaessa tukea avustusten jättämiseen (järjestelmän teknisen käytön osalta p. +358 523430) sekä avustusta myöntävän vastuualueen toimesta (hakemuksen sisältö, vaadittavat liitteet yms.).

Sähköisen avustushakemuksen täyttämiseen saa apua palvelupiste Ruorissa, joka sijaitsee osoitteessa Kustaankatu 2 ja on avoinna maanantaisin klo 8–16, tiistaisin klo 9-16, keskiviikkoisin klo 9-17, torstaisin klo 9-16 ja perjantaisin klo 9-15 (poikkeukset aukioloajoissa ovat mahdollisia). Ruorissa on asiakaskäyttöön varattu tietokone, jolla hakemuksen voi täyttää.

Lomakkeella haettavien avustusten lomakkeet ovat saatavana Kotkan verkkosivuilta www.kotka.fi/avustukset sekä palvelupiste Ruorista.
Hakemukset on palautettava viimeistään 31.3.2023 kello 15.00 mennessä, jollei muuta määräaikaa ole mainittu.

Kotkan kaupungille toimitettu avustushakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, josta jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkiseen asiakirjaan voi sisältyä salassa pidettäviä osia. Tällainen asiakirja ei muutu kuitenkaan kokonaan salaiseksi, mikäli tieto voidaan antaa siten, etteivät salaiset osat tule julkisiksi. Salassapitoperusteet luetellaan julkisuuslain 24 §:ssä.

HAE AVUSTUSTA SÄHKÖISESTI

 

Huomioitavaa, kun käytät sähköistä avustusjärjestelmää ensimmäistä kertaa

  • Tee rekisteröityminen hyvissä ajoin etukäteen, jotta saat järjestelmän varmasti toimimaan ennen kuin alat tehdä hakemusta.
  • Jos haet oikeuksien laajennusta järjestelmässä, laajennus astuu voimaan vasta ohjelmiston hallinnoijan hyväksymisen jälkeen (arkipäivisin klo 8-16).
  • Hyväksymisestä  tulee sähköpostiisi vahvistusviesti.
  • Vasta tämän jälkeen voit ryhtyä täyttämään avustushakemusta.
  • Näet Timmin avustusohjelmistossa VAIN avoinna olevat hakukohteet.
  • Voit jättää hakemuksen vain käynnissä oleviin avoimiin hakuihin.
  • Opastusta avustusten jättämiseen saa palvelupiste Ruorista sekä avustusta myöntäviltä vastuualueilta.
    Puh.05 23431 SähköpostOsoite

Ohjeita ja lisätietoa avustusjärjestelmän käyttöön

SÄHKÖISEN AVUSTUKSEN OHJE

Tulostettava PDF-vuosiavustuslomake:

– nuorisoyhdistysten leiritoiminnan avustukset
– yksityistieavustukset
– ympäristönsuojelu- ja eläinsuojeluavustukset

VUOSIAVUSTUS – LOMAKE

YKSITYISTIEAVUSTUSLOMAKE

Lomakkeen saa paperisena palvelupiste Ruorista, Kustaankatu 2 (sisäänkäynti Keskuskadun puolelta).

Avustuskuulutus

Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettavat yleisohjeet 2022

Timmi-järjestelmän sovitut huoltoajat

Klo 22-24

– 11.10.2023
– 13.12.2023
– 14.02.2024

TIMMI-järjestelmässä saattaa ilmetä katkoksia yo. päivinä ja aikoina.