Konservointi

Ryijyn imurointia.
Ryijyn puhdistus imuroimalla.

Museoiden yksi ydintehtävä on säilyttää materiaalista kulttuuriperintöämme. Konservoinnin menetelmin turvataan esineiden, rakennusten ja taiteen fyysinen säilyminen. Siten kulttuuriperintökohteiden välittämät arvot ja muistitieto menneestä tavoittaa myös tulevat sukupolvet.

Kymenlaakson museossa työskentelee esinekonservaattori, jonka osaamisalaan kuuluu epäorgaanisten materiaalien kuten keramiikan, lasin ja metallien sekä erilaisten luonnonmateriaalien, muovi- ja monimateriaaliesineiden konservointi. Konservaattori opastaa ja neuvoo Kymenlaakson alueen paikallismuseoita, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kulttuurihistoriallisten esineiden hoitoon, säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Käytännön konservointipalveluja Kymenlaakson museo ei tarjoa.

Lisätietoja konservoinnista ja tietoja yksityisistä palveluja tarjoavista konservointialan yrityksistä löytyy Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n sivuilta.

Siirry konservaattoriliitto ry:n sivustolle