Yksityiset päiväkodit

Tietoa yksityisestä päiväkotihoidosta

Kotkassa on useita yksityisiä päiväkoteja. Perhe tekee yksityisen päiväkodin kanssa lapsen varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen, jossa sovitaan varhaiskasvatuksen toimintamuodosta ja lapsen hoitoajasta.

Perhe toimittaa kaupungin varhaiskasvatukselle tulotiedot, joiden perusteella määritellään kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua vastaava omavastuuosuus. Perhe saa päätöksen palvelusetelin suuruudesta.

Yksityinen päiväkoti perii asiakasmaksuna hoitopaikan kokonaishinnan ja myönnetyn palvelusetelin välisen erotuksen.

Jokaiselle lapselle laaditaan yksityisessä päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa.

Toimi näin

1. Hae yksityisen päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatuspaikkaa sekä siihen liittyvää palveluseteliä verkkoasioinnissa varhaiskasvatushakemuksella.
2. Varhaiskasvatusalueen esimies käsittelee hakemuksesi ja myöntää palvelusetelin.
3. Tee yksityisen päiväkodin tai hoitajan kanssa lapsen varhaiskasvatuksesta palvelusopimus, jossa sovitaan hoitomuodosta ja hoitoajasta tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaisesti.
4. Toimita tulotietosi kaupungin varhaiskasvatukselle. Niiden perusteella määritellään kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua vastaava omavastuuosuus. Saat päätöksessä tiedon palvelusetelin suuruudesta.
5. Yksityinen päiväkoti tai hoitaja perii sinulta asiakasmaksuna hoitopaikan kokonaishinnan ja myönnetyn palvelusetelin välisen erotuksen.

Jätä palveluseteliä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen ajankohtaa tai kahta viikkoa ennen, mikäli vahaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä.
Palveluseteli voidaan myöntää vain lapsesta, joka on oikeutettu lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaiseen varhaiskasvatukseen.
Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden pituiselle ajanjaksolle.
Hoidon jatkuessa ovat muutokset palvelusetelin suuruudessa mahdollisia vain, jos muutoksen kesto ylittää 2 kuukautta.
Mikäli lapsen tilapäinen poissaolo kestää yli 2 kuukautta, katkeaa palvelusetelin maksaminen.

Asiointi