Rakennusvalvonnan maksut

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka maksuperusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Rakennusvalvontamaksu määräytyy sen rakennusvalvontataksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen saapumispäivänä.

Näiden maksujen perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1.1.2024 alkaen

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1.1.2022 alkaen