Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisempiä tehtäviä. Käytännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.

Edistämällä hyvinvointia ja terveyttä parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pohjautuu kuntalakiin ja terveydenhuoltolakiin.

Kotka kuuluu Terve Kunta -verkostoon

Kotka on liittynyt Terve Kunta -verkostoon maaliskuussa 2022. Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate.

Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa.

Lue lisää Terve Kunta -verkostosta

Kuvassa on TerveKunta -logo