Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisempiä tehtäviä. Käytännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.

Edistämällä hyvinvointia ja terveyttä parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen pohjautuu kuntalakiin ja terveydenhuoltolakiin.