Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto rakentuu koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta sekä opiskeluhuollon palveluista. Tällaisia ovat opiskeluhuollon kuraattorin ja –psykologin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluista vastaa 1.1.2019 Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote. Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit kuuluvat Opetustoimen vastuualueelle.

Opiskeluhuolto tarkoittaa niitä koulu- ja oppilaitosyhteisössä tehtäviä toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan oppilaan ja opiskelijan hyvä oppiminen, hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys sekä sosiaalinen hyvinvointi. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Tämän lisäksi oppilaalla on oikeus yksilökohtaisen opiskeluhuoltoon, joita tarjoavat opiskeluhuollon palvelut.

Kotkassa toimii lukuvuonna 2021-2022 kaksitoista (12) opiskeluhuollon kuraattoria ja kolme (3) psykologia. Psykologin vakansseja on täyttämättä ja tutkimukset hankitaan ostopalveluna. Johtava psykologi huolehtii konsultaatiosta ja tutkimustarpeen arvioinnista kaikille kouluille.

Opetustoimi järjestää opiskeluhuoltopalvelut esiopetukseen, peruskouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Näiden palvelujen esihenkilönä toimii opiskeluhuollon suunnittelija.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat