Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto rakentuu koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta sekä opiskeluhuollon palveluista. Tällaisia ovat koulukuraattorin ja –psykologin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluista vastaa 1.1.2019 Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote. Koulukuraattorit ja psykologit kuuluvat Opetustoimen vastuualueelle.

Opiskeluhuolto tarkoittaa niitä koulu- ja oppilaitosyhteisössä tehtäviä toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan oppilaan ja opiskelijan hyvä oppiminen, hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys sekä sosiaalinen hyvinvointi. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Tämän lisäksi oppilaalla on oikeus yksilökohtaisen opiskeluhuoltoon, joita tarjoavat opiskeluhuollon palvelut.

Opiskeluhuolto koostuu kolmesta tasosta. Kunnallinen opiskeluhuollon ohjausryhmä asettaa tavoitteet, koulukohtainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä keskittyy yleisellä tasolla koko koulun hyvinvointiin ja tarvittaessa kokoontuu monialainen asiantuntijaryhmä, mikä vastaa yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta.

Kotkassa toimii lukuvuonna 2019-2020 kymmenen (10) koulukuraattoria. Koulupsykologin vakansseja on täyttämättä ja tutkimukset hankitaan ostopalveluna. Johtava psykologi huolehtii konsultaatiosta ja tutkimustarpeen arvioinnista kaikille kouluille.

Opetustoimi järjestää opiskeluhuoltopalvelut esiopetukseen, peruskouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Näiden palvelujen esimiehenä toimii opiskeluhuollon suunnittelija.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat