Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto tarkoittaa niitä koulu- ja oppilaitosyhteisössä tehtäviä toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan oppilaan ja opiskelijan hyvä oppiminen, hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys sekä sosiaalinen hyvinvointi. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Tämän lisäksi oppilaalla on oikeus yksilökohtaisen opiskeluhuoltoon, joita tarjoavat opiskeluhuollon palvelut.

Opiskeluhuolto rakentuu koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista. Tällaisia ovat opiskeluhuollon kuraattorin ja –psykologin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Näiden järjestämisestä vastaa 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialue. Se järjestää opiskeluhuoltopalvelut esiopetukseen, peruskouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen.

Opiskeluhuollon palvelujen työntekijät  eivät käytä Wilmaa 1.1.2023 jälkeen.

Päivitetyt yhteystiedot löytyvät Kymenlaakson hyvinvointialueen sivuilta ja koulujen kotisivuilta.