Asiasanat: lukio

 • Oppilashuoltosuunnitelma liite

  Tässä liittessä on kuvattu tarkemmin koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan kuuluvia kokonaisuuksia. Tästä liitteestä löytyy myös Koronaa koskevia toimintaohjeita. Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelma liite (PDF)

 • neljä kiveä pääällekkäin

  Kuraattori- ja psykologipalvelut

  Opiskeluhuollon palveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia…

 • Ruonalan koulu

  Oheen on koottu Ruonalan koulun sisäilmaan liittyvät tutkimusraportit, mittaustulokset ja tiedotteet. Jokaisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen ei välttämättä laadita erillistä tiedotetta….

 • Karhulan lukio ja koulu

  Alle on koottu Karhulan koulun ja lukion sisäilmaan liittyvät tutkimusraportit, mittaustulokset, lausunnot ja tiedotteet. Jokaisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen ei välttämättä…

 • Haukkavuoren koulu

  Alle on koottu Haukkavuoren koulun sisäilmaan liittyvät tutkimusraportit, mittaustulokset, lausunnot ja tiedotteet. Jokaisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen ei välttämättä laadita erillistä…

 • Otsolan koulu

  Alle on koottu Otsolan koulun sisäilmaan liittyvät tutkimusraportit, mittaustulokset, lausunnot, tiedotteet ja sisäilmaryhmän kokousmuistiot. Jokaisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen ei välttämättä…

 • Opetussuunnitelma

  Kouluissa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta myös Kotka on laatinut…

 • Terveydensuojelu­lain mukaisen toiminnan aloittaminen

  Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Terveydensuojelulain (763/1994) § 13 mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta,…

 • Toimintamalli ja menettelytavat

  Sisäilmaongelmien ratkaiseminen edellyttää etukäteen sovittuja toimintatapoja, -ohjeita ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Kaikilla heistä on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäilmaongelmien…

 • Sisäilmakyselyt

  Tällä sivulla esitetään Kotkan kouluissa tehtyjen sisäilmakyselyiden tulokset. Tiedostot ovat pdf-muodossa. Kaikille Kotkan kouluille toteutettu oppilaskysely, kevät 2019. Toteuttaja: Terveyden-…

 • Luontokoulu Haili

  Mikä on luontokoulu? Luontokoulun tehtävänä on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille myönteisiä luontoelämyksiä, herättää kiinnostus ympäröivään luontoon sekä edistää vastuullista…

 • YO-lakki

  Hakeminen koulutukseen

  Lukio on yleissivistävä koulutus, joka antaa valmiudet jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiossa opiskelija suorittaa vähintään 75 kurssia. Opinnot kestävät…