Karhulan lukiosta eväitä fiksuun sijoittamiseen

Julkaistu 26.05.2023

Karhulan lukiossa on jo pian kahden lukuvuoden ajan opiskeltu oman talouden hallintaan, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä teemoja niin sanotussa Lukiolaisten sijoittajakoulussa. Se on toteutettu yhteistyössä Talous ja nuoret TAT:n kanssa ja Karhulan lukiossa ohjataan parhaillaan kahta opiskelijaryhmää historian ja yhteiskuntaopin lehtori Mikko Niemen johdolla.

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoista koostuvan ryhmän kanssa onnistuttiin tänä lukuvuotena toteuttamaan Sijoittajakoulu-konseptiin sisältyvä hyväntekeväisyyssalkku. Kyseessä on yrityssponsorin arvo-osuustili, joka mahdollistaa, että opiskelijat valitsevat kahdesta rahasto-osuudesta ja kuudesta osakkeesta hajautetun salkun. Sen mahdolliset tuotot lahjoitetaan opiskelijoiden valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen kolmannen lukiovuoden puolivälissä.

Kyseessä on lähes koko lukiotaipaleen kestävä projekti, joka harjaannuttaa opiskelijoita pitkäjänteiseen sijoittamiseen. Arvo-osuustilille sijoitettavaksi annetut varat, tässä tapauksessa 5000 euroa, on sponsoroinut Nasdaq Finland Oyj ja hyväntekeväisyyskohteeksi valittiin Mieli ry:n Kotkan osasto.