Nikotiini­valmisteiden myynnin valvonta

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö valvoo voimassa olevan valvontasuunnitelman mukaisesti nikotiinivalmisteiden myyntiä muualla kuin apteekeissa. Valvonta tapahtuu tekemällä tarkastuksia myyntipaikkoihin. Tarkastusten yhteydessä käydään läpi esimerkiksi tuotteiden säilytystä, varastointia ja myyntiä. Mikäli tarkastuksen yhteydessä havaitaan säännösten vastaista toimintaa, voidaan tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön taksan mukainen vuosittainen valvontamaksu valvonnan kustannusten kattamiseksi.