Ansioplaketit ja stipendit

Ansioplaketteja ja stipendejä haetaan sähköisellä E-lomakkeella.

Ansioplakettianomus (E-lomake)

Stipendianomus (E-lomake)

Ansioplakettisäännöt

1 § Menestyneille kotkalaisille urheilijoille, urheilujoukkueille, -toimitsijoille, -seuroille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille voidaan myöntää kultaisia, hopeisia ja pronssisia ansioplaketteja tunnustukseksi urheilusaavutuksista tai toiminnasta urheilun hyväksi hyvinvointilautakunnan johtosäännön ja tämän säännön mukaisesti.

2 § Kultainen plaketti voidaan myöntää kotkalaista urheilua merkittävällä tavalla tukeneelle ja/tai edistäneelle urheiluseuralle tai yhteisölle. Se voidaan myös myöntää henkilölle, joka merkittävällä tavalla on tukenut kotkalaista urheilua ja urheilijalle, joka on saavuttanut olympiamitalin, voittanut maailmanmestaruuden tai saavuttanut maailmanennätyksen.

Hopeinen plaketti voidaan myöntää Suomen mestaruuden yleisessä sarjassa voittaneelle tai sitä parempaan suoritukseen (mitali PM-, EM- tai MM-kilpailuissa) yltäneelle urheilijalle ja joukkueelle. Suomen mestaruuden Suomen Invalidien Urheiluliiton SM-kilpailuissa voittaneeseen sovelletaan samaa sääntöä. Plaketti voidaan myöntää myös seuralle, yhteisölle tai yksityiselle henkilölle, joka merkittävällä tavalla on tukenut kotkalaista urheilua.

Pronssinen plaketti voidaan myöntää urheilijalle tai urheilujoukkueelle, joka on nuorten sarjassa voittanut Suomen mestaruuden. Kilpailun tulee virallisesti olla julistettu SM-kilpailuksi. Plakettia ei kuitenkaan myönnetä 15-vuotiaiden tai sitä nuorempien sarjoissa. Plaketti voidaan myöntää yksityiselle henkilölle tai seuralle, joka menestyksekkäästi on vienyt kotkalaista urheilua eteenpäin. Plaketin saamisen edellytyksenä pidetään vähintään 5-vuoden toimintaa seurassa.

Pitkäaikaisesta toiminnasta kotkalaisen urheilun hyväksi plaketteja myönnetään pääsääntöisesti järjestyksessä pronssinen plaketti, hopeinen plaketti, kultainen plaketti. Erityisen painavista perusteista periaatteesta voidaan poiketa.

3 § Plaketti myönnetään vain lajeissa, jotka virallisesti ovat hyväksyttyjä kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Plakettiin oikeuttava tulos on saavutettava virallisissa kilpailuissa. Urheilijan tulee edustaa seuraa, joka on jäsenenä valtakunnallisessa urheilun keskusjärjestössä. SM-kilpailujen arvostuksen ja tason mittarina on, että kilpailujen osanottajia on vähintään kymmenestä (10) harrastavasta seurasta.

4 § Kokonaisen joukkueen täyttäessä plaketin myöntämiskriteerit, plaketti annetaan jokaiselle joukkueen jäsenelle, valmentaja ja huoltaja mukaan lukien.

5 § Samana vuonna voidaan myöntää vain yksi plaketti, vaikka jollakulla olisi useampiin plaketteihin oikeuttavia ansioita.

6 § Plaketti voidaan myöntää vain kotkalaiselle urheilujoukkueelle tai urheilijalle, jonka virallinen kotipaikka Kotka on suorituksen saavuttamisen hetkellä.

7 § Plakettia myönnettäessä huomioidaan vain kuluvaa vuotta koskevat saavutukset, poikkeuksena kuitenkin merkkipäivän johdosta myönnettävät plaketit. Merkkipäivän johdosta myönnettävä plaketti on anottava vähintään kolme kuukautta ennen merkkipäivää.

Erityisenä tunnustuksena plaketti voidaan myöntää muulle kuin kotkalaiselle henkilölle, mikäli tämän toiminnan katsotaan olleen erittäin merkityksellistä kotkalaiselle urheilutoiminnalle.

8 § Perustellut anomukset plaketin myöntämiseksi urheilijoille tai urheilujoukkueille tulee toimittaa Kotkan kaupungin liikuntapalvelukeskukseen kunkin vuoden joulukuun 1. päivään mennessä.

Seuroja, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä koskevia anomuksia voi jättää liikuntapalvelujen yksikköön ympäri vuoden.

Stipendisäännöt

1 § Kotkan kaupungissa annetaan vuosittain palkintoja ja myönnetään stipendejä kuten liikuntapalveluiden toimintasäännössä ja tässä säännössä lähemmin määrätään. Hyvinvointilautakunta määrittelee vuosittain stipendien suuruuden.

2 § Stipendi myönnetään vuoden parhaaksi urheilijaksi nimetylle.

3 § Erityisenä tunnustuksena stipendi voidaan myöntää kotkalaiselle urheilijalle, valmentajalle, joukkueelle tai kuntoliikunnan kehittäjälle, jonka toiminta kotkalaiselle urheilulle on ollut erityisen merkityksellistä.

Valmentaja- tai kuntoliikkujastipendin kriteerinä pidetään pitkäaikaista toimintaa (vähintään viisi vuotta) valmentajana tai kuntoliikunnan kehittäjänä. Stipendiä ei tällä perusteella myönnetä kahtena perättäisenä vuonna. Valmentajastipendiä ei myönnetä ammattivalmentajille.

4 § Perustellut ehdotukset stipendin myöntämiseksi tulee toimittaa Kotkan kaupungin liikuntapalvelukeskukseen kunkin vuoden joulukuun 1. päivään mennessä.