Asiasanat: avustus

 • Kulttuurin kumppanuussopimus

  Kumppanuussopimukset solmitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuksiin liittyvistä avustuksista päätetään kunkin vuoden talousarvion puitteissa. Kumppanuusmallilla mahdollistetaan kotkalaisen kulttuurialan yhteisöjen toiminnan pitkäjänteisempi…

 • Stop war
  02.03.2022

  Kotka avustaa suurten kaupunkien joukossa – kaupunkilaisia kehotetaan käyttämään valtakunnallisia avustuskanavia

  Kotkan kaupunki on mukana sodan jalkoihin jääneiden ukrainalaisten auttamisessa yhdessä Suomen muiden suurten kaupunkien kanssa. Asiasta päätetään virallisesti maanantaina 7.3….

 • Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista haettavat avustukset

  Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista maksettavia avustuksia voi hakea ympäri vuoden sähköisesti Timmi-järjestelmässä. Syrjäytymisen ehkäisy on hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistä…

 • Vanhustenhuollon jäämistövaroista haettavat avustukset

  Vanhustenhuoltoon osoitetuista jäämistövaroista avustusta voivat hakea ensisijaisesti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voi hakea ympäri vuoden sähköisesti Timmi-järjestelmässä. Avustusta…

 • Kotoutumisen tukemisen avustukset

  Vuoden 2023 avustusinfot Hakijoille pidetään kaksi samansisältöistä infoa Teamsissä. 1. avustusinfo to 19.1.2023 klo 13.00 – 14.00 Linkki 1. avustusinfoon….

 • Hyvinvoinnin ja terveyden toiminta-avustukset

  Avustuksilla halutaan tukea kotkalaisten osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta, ennen kaikkea vanhusten ja vammaisten sekä lasten ja nuorten kohdalla. Lisäksi avustuksilla…

 • Hyvinvoinnin ja terveyden avustukset

  Hyvinvoinnin ja terveyden vuosiavustukset Hyvinvoinnin ja terveyden avustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluja edistävää toimintaa sekä kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua…

 • Tilatukiavustus

  Tilatukiavustus on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseurojen tarvitsemien harjoitustilojen kustannuksissa avustamiseen, jos tilat joudutaan vuokraamaan liikuntapalvelujen yksikön hallinnoimien tilojen ulkopuolelta. Tilatukiavustus…

 • Järjestöyhteistyöavustus

  Järjestöyhteistyöavustus on tarkoitettu liikuntapalvelujen yksikön ja seurojen sekä yhdistysten yhteistyöhankkeisiin hyvinvointiliikunnassa. Avustus on tarkoitettu yhteistyösopimuspohjaiseen kaupungin liikuntapalveluiden tuottamiseen. Yhteistyösopimuksessa määritellään…

 • Ansioplaketit ja stipendit

  Ansioplaketteja ja stipendejä haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Ansioplakettianomus (E-lomake) Stipendianomus (E-lomake) Ansioplakettisäännöt 1 § Menestyneille kotkalaisille urheilijoille, urheilujoukkueille, -toimitsijoille, -seuroille, yhteisöille…

 • Tapahtuma-avustus

  Tapahtuma-avustus on jatkuvassa haussa ympäri vuoden.  Avustusta haetaan sähköisesti Timmi-järjestelmässä. Tapahtumatukiavustuksen kriteerit Tapahtumatukiavustus on tarkoitettu Kotkassa järjestettävien liikunnallisten tai urheilullisten…

 • Järjestöavustus

  Järjestöavustus on haettavissa 1.1.2023 – 31.3.2023 klo 15 mennessä Timmi-järjestelmässä. Järjestöavustuksen kriteerit Järjestöavustus on tarkoitettu liikuntaa ja urheilua harjoittavan kotkalaisen…