Asiasanat: avustus

 • Kulttuurin kumppanuussopimus

  Kumppanuussopimukset solmitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuksiin liittyvistä avustuksista päätetään kunkin vuoden talousarvion puitteissa. Kumppanuusmallilla mahdollistetaan kotkalaisen kulttuurialan yhteisöjen toiminnan pitkäjänteisempi…

 • Stop war
  02.03.2022

  Kotka avustaa suurten kaupunkien joukossa – kaupunkilaisia kehotetaan käyttämään valtakunnallisia avustuskanavia

  Kotkan kaupunki on mukana sodan jalkoihin jääneiden ukrainalaisten auttamisessa yhdessä Suomen muiden suurten kaupunkien kanssa. Asiasta päätetään virallisesti maanantaina 7.3….

 • Syrjäytymisen ehkäisyyn ja yleishyödyllisille yhdistyksille kiinteistöveron kattamiseen myönnettävät avustukset

  Syrjäytymisen ehkäisyyn osoitetuista jäämistövaroista maksettavia avustuksia voi hakea ympäri vuoden sähköisesti Timmi-järjestelmässä. Avustusta voi hakea kotkalainen yksityishenkilö tai kotkalainen yhdistys….

 • Vanhustenhuollon jäämistövaroista haettavat avustukset

  Vanhustenhuoltoon osoitetuista jäämistövaroista avustusta voivat hakea ensisijaisesti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voi hakea ympäri vuoden sähköisesti Timmi-järjestelmässä. Avustusta…

 • Kotoutumisen tukemisen avustukset

  Avustuksen tarkoitus Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin ja monipuolisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen,…

 • Hyvinvointiavustus

  Hyvinvointiavustushaku vuodelle 2024 on päättynyt. Hyvinvointilautakunta on päättänyt avustuksista 14.5. Hyvinvointiavustusta haki 37 yhdistystä/järjestöä yhteensä 118 338 euroa. Päätös on…

 • Hyvinvoinnin avustukset

  Hyvinvointiavustukset ja kotoutumisen tukemisen avustukset Hyvinvointiavustuksilla tuetaan ja kannustetaan järjestöjä ja kuntalaisia edistämään hyvinvointia. Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin…

 • Tilatukiavustus

  Tilatukiavustus on tarkoitettu liikunta- ja urheiluseurojen tarvitsemien harjoitustilojen kustannuksissa avustamiseen, jos tilat joudutaan vuokraamaan liikuntapalvelujen yksikön hallinnoimien tilojen ulkopuolelta. Tilatukiavustus…

 • Järjestöyhteistyöavustus

  Järjestöyhteistyöavustus on tarkoitettu liikuntapalvelujen yksikön ja seurojen sekä yhdistysten yhteistyöhankkeisiin hyvinvointiliikunnassa. Avustus on tarkoitettu yhteistyösopimuspohjaiseen kaupungin liikuntapalveluiden tuottamiseen. Yhteistyösopimuksessa määritellään…

 • Ansioplaketit ja stipendit

  Ansioplaketteja ja stipendejä haetaan sähköisellä E-lomakkeella. Ansioplakettianomus (E-lomake) Stipendianomus (E-lomake) Ansioplakettisäännöt 1 § Menestyneille kotkalaisille urheilijoille, urheilujoukkueille, -toimitsijoille, -seuroille, yhteisöille…

 • Tapahtuma-avustus

  Tapahtuma-avustus on jatkuvassa haussa ympäri vuoden.  Avustusta haetaan sähköisesti Timmi-järjestelmässä. Tapahtumatukiavustuksen kriteerit Tapahtumatukiavustus on tarkoitettu Kotkassa järjestettävien liikunnallisten tai urheilullisten…

 • Järjestöavustus

  Järjestöavustus on haettavissa 1.1.2024 – 31.3.2024 klo 15 mennessä Timmi-järjestelmässä. Järjestöavustuksen kriteerit Järjestöavustus on tarkoitettu liikuntaa ja urheilua harjoittavan kotkalaisen…