Arkeologia

Kymenlaakson museo tekee arkeologista työtä toiminta-alueensa kunnissa. Museon arkeologisen toiminnan keskeisiin tehtäviin kuuluvat kymenlaaksolaisen arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu, hoito ja vaaliminen sekä sen tunnetuksi tekeminen.

Kymenlaakson museo antaa maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä lausuntoja sekä määrittelee arkeologisten kohteiden suojelu- ja tutkimustarpeita. Museo osallistuu myös viranomaisneuvotteluihin sekä erilaisten hanke- ja työryhmien toimintaan arkeologisen kulttuuriympäristön asiantuntijana.

Pääosa museon arkeologisista kenttätöistä muodostuu asiakastiedustelujen sekä löytö- ja muinaisjäännösilmoitusten perusteella suoritettavista kohdetarkastuksista. Museo suorittaa myös maastokatselmuksia, tarkastuskäyntejä sekä arkeologisia selvityksiä kaavoitukseen ja erilaisiin maankäyttöhankkeisiin liittyen.

Museon palveluihin kuuluu myös Kymenlaakson arkeologiseen kulttuuriperintöön ja sen hoitoon liittyvä ohjaus- ja neuvontatyö, jonka puitteissa museoon voi olla yhteydessä.