Arkeologia

Kymenlaakson museo tekee arkeologista työtä toiminta-alueensa seitsemässä kunnassa, jotka ovat Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Vironlahti. Perustutkimuksen ohella museon arkeologisen toiminnan keskeisiin tehtäviin kuuluvat kymenlaaksolaisen arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu, hoito ja vaaliminen sekä sen tunnetuksi tekeminen.

Pääosa museon arkeologisista kenttätöistä muodostuu asiakastiedustelujen sekä löytö- ja muinaisjäännösilmoitusten perusteella suoritettavista kohdetarkastuksista. Museo suorittaa maastokatselmuksia myös kaavoitukseen ja erilaisiin maankäyttöhankkeisiin liittyen.

Museon asiakaspalveluun kuuluu luonnollisesti myös Kymenlaakson arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvä ohjaus- ja neuvontatyö, jonka puitteissa museoon voi olla yhteydessä.

Kotkansaaren kaupunkiarkeologinen inventointi

Suojeluluokat

Kotkansaaren kaupunkiarkeologisen inventoinnin yhteydessä on kaupunkialueen tontit ja viheralueet jaettu tutkimuksellisesti ja suojelullisesti kolmeen luokkaan.

  1. Luokan kohteet ovat todennäköisesti säilyneitä ja/tai tutkimuksellisesti erityisen mielenkiintoisia alueita.
  2. Luokan kohteet ovat ainakin osittain säilyneitä ja/tai tutkimuksellisesti mielenkiintoisia alueita
  3. Luokan ovat jo tuhoutuneita alueita.

Mikäli 1- ja 2-luokan alueiden maankäyttöä aiotaan muuttaa tai niissä tehdään töitä, joissa maaperään kajotaan, on Museoviraston kanssa neuvoteltava tarvittavista toimenpiteistä. Asian puitteissa voi olla yhteydessä myös Kymenlaakson museoon.

On mahdollista, että arkeologisia jäännöksiä löytyy Kotkansaarelta myös kaupunkiarkeologisessa inventoinnissa määriteltyjen 1- ja 2-luokan kohteiden ulkopuolisilta alueilta, esim. kohteisiin rajautuvilta vierustonteilta tai katu- ja jalkakäytäväalueilta. Näissä tapauksissa tulee mahdolliset kaivutyöt lopettaa välittömästi ja olla yhteydessä Museovirastoon tai Kymenlaakson museoon jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.