Hävinnyt rajamerkki

Koronan vuoksi toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluat asioida mittaus- ja kiinteistötoimessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen mittaus- ja kiinteistötoimen henkilökunnan kanssa.

Rajamerkin/rajan paikan näyttäminen

Hävinnyt rajamerkki voidaan käydä merkitsemässä maastoon epävirallisella puupaalulla tai muulla merkillä alustasta riippuen. Rajamerkin/rajan paikan näyttäminen on epävirallinen toimenpide ja tehdään yleensä kun naapureiden välillä ei ole rajan paikasta riitaa tai rajamerkkiä ei ole tarve rakentaa pysyvästi.

Rajamerkin/rajan paikan näyttäminen tilataan puhelimitse tai käymällä kaupungintalon 2. kerroksessa.

Rajamerkin/rajan paikan näyttäminen laskutetaan käytettyyn aikaan perustuen. Normaalitapauksessa rajan näyttämiseen kuluu mittausyksiköltä n. 2 tuntia.

Rajankäyntitoimitus

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki halutaan pysyvästi merkitä maastoon tai tonttien välisestä rajan sijainnista on riitaa tai muuta epäselvyyttä, voidaan tontinomistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajan paikan määrääminen eli ns. rajankäyntitoimitus.

Asemakaavoitetulla alueella rajankäyntitoimitusta haetaan Kotkan kaupungilta (katso liite Kiinteistötoimitushakemus). Rajankäyntitoimituksen kustannukset veloitetaan hakijalta (Kiinteistötoimitusmaksutaksa).

Asemakaavoittamattomalla alueella rajankäyntitoimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta.