Organisaatio

Kuvassa on Kotkan kaupungin johtoryhmä, johon kuuluvat: alarivissä vasemmalla talousjohtaja Pietu Mänttäri, kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja viestintä- ja markkinointipäällikkö  Tiina Puhakka.
Keskirivissä kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, kansliapäällikkö Marianna Ruonala (siirtynyt eläkkeelle 23.1.2023), johdon sihteeri Seija Pusila, henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo ja tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen.
Ylärivissä hyvinvointijohtaja Kati Homanen ja opetustoimenjohtaja Jukka Tanska.
Kuvasta puuttuu kehitysjohtaja Toni Vanhala.

Kotkan organisaatiossa toimintaa ohjaa kaupunginvaltuusto, joka on valinnut kaupunginhallituksen.

Kaupunginjohtajan alla olevat toiminnot ovat jakautuneet toimialoihin, joita ovat konsernipalvelualue, kaupunkikehitys- ja viestintä, kulttuuri, kaupunkisuunnittelu, tekniset palvelut, opetustoimi, nuorisotyö, liikuntapalvelut ja hyvinvointi ja terveys.

Kaupungin yhteyshenkilöt löydät puhelinluettelostamme.

Kuvassa on Kotkan uusi organisaatiokaavio
Kuvassa on Kotkan uusi organisaatiokaavio

Kotka-konserni

Kotka-konserniin kuuluu Kotkan kaupungin hallinto-organisaatio liikelaitoksineen.
Kotka-konserniin kuuluvat myös Kotkan kaupungin tytäryhteisöt sekä yhteisöt, joihin em. tytäryhteisöt käyttävät määräysvaltaa. Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä kuuluu myös Kotka-konserniin.

Kotka-konsernia johtaa kaupunginjohtaja. Konsernijohtoon kuuluvat myös kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto sekä kansliapäällikkö. Konsernijohdon tehtävistä on määrätty hallintosäännössä.

Alla on lueteltu Kotka-konserniin kuuluvat Kotkan kaupungin tytäryhteisöt:

Kotkan kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote

Kymenlaakson Liitto