Organisaatio

Kuvassa on Kotkan kaupungin johtoryhmä, johon kuuluvat: alarivissä vasemmalla talousjohtaja Pietu Mänttäri, kaupunginjohtaja Esa Sirviö, viestintä- ja markkinointipäällikkö vt. kehitysjohtaja Tiina Puhakka.
Keskirivissä kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, kansliapäällikkö Marianna Ruonala, johdon sihteeri Seija Pusila, henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen.
Ylärivissä hyvinvointijohtaja Kati Homanen sekä opetustoimenjohtaja Jukka Tanska.

Kotkan organisaatiossa toimintaa ohjaa kaupunginvaltuusto, joka on valinnut kaupunginhallituksen.

Kaupunginjohtajan alla olevat toiminnot ovat jakautuneet toimialoihin, joita ovat konsernipalvelualue, kaupunkikehitys- ja viestintä, kulttuuri, kaupunkisuunnittelu, tekniset palvelut, opetustoimi, nuorisotyö, liikuntapalvelut ja hyvinvointi ja terveys.

Kaupungin yhteyshenkilöt löydät puhelinluettelostamme.

Kuvassa on Kotkan uusi organisaatiokaavio
Kuvassa on Kotkan uusi organisaatiokaavio

Kotka-konserni

Kotka-konserniin kuuluu Kotkan kaupungin hallinto-organisaatio liikelaitoksineen.
Kotka-konserniin kuuluvat myös Kotkan kaupungin tytäryhteisöt sekä yhteisöt, joihin em. tytäryhteisöt käyttävät määräysvaltaa. Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä kuuluu myös Kotka-konserniin.

Kotka-konsernia johtaa kaupunginjohtaja. Konsernijohtoon kuuluvat myös kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto sekä kansliapäällikkö. Konsernijohdon tehtävistä on määrätty hallintosäännössä.

Alla on lueteltu Kotka-konserniin kuuluvat Kotkan kaupungin tytäryhteisöt:

Kotkan kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote

Kymenlaakson Liitto

Itä-Suomen päihdehuolto