Organisaatio

Kotkan organisaatiossa toimintaa ohjaa kaupunginvaltuusto, joka on valinnut kaupunginhallituksen.

Kaupunginjohtajan alla olevat toiminnot ovat jakautuneet toimialoihin, joita ovat konsernipalvelualue, kaupunkikehitys- ja viestintä, kulttuuri, kaupunkisuunnittelu, tekniset palvelut, opetustoimi, nuorisotyö, liikuntapalvelut ja hyvinvointi ja terveys.

Kaupungin yhteyshenkilöt löydät puhelinluettelostamme.

Kotkan organisaatiokaavio

Konserni

Kotkan kaupunki omistaa lisäksi tytäryhtiöitä ja yhden liikelaitoksen.

Konserniyhtiöitä ovat (% on kaupungin omistusosuus)

Kotkan kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote

Kymenlaakson Liitto

Itä-Suomen päihdehuolto