Leiritoiminnan avustukset

Nuorisoyhdistysten leiritoiminnan avustukset 2023

1.11. 2023 – 31.10.2024 väliseltä ajalta Lasten ja nuorten leiritoiminnan avustukset ovat haettavana 1.-31.10.2024 klo 15.00 mennessä. Leiritoiminnan avustus haetaan sähköisenavustusjärjestelmän kautta.

Leiritoiminnan avustuksen jakaa nuorisotoimen viranhaltija hakijoiden kesken.

Leireiltä edellytetään vähintään 8 alle 18-v. leiriläistä. Avustukseen oikeutetaan yksi ohjaaja 5 leiriläistä kohden sekä keittiöhenkilökuntaa yksi 20 leiriläistä kohden. Tarvittaessa leiriläisen henkilökohtainen avustaja voidaan lisätä ohjaajien määrään. Leirien keston on oltava vähintään 3 leiripäivää (2 yötä). Avustus ei koske urheiluseurojen laji- eikä valmennusleirejä.

Hakemuksen käyttötarkoitus kohtaan kirjataan leirin ajankohta ja paikka sekä leiriläisten että ohjaajien määrä. Liitteeksi tulee lisätä leirin ohjelma. Samaan hakemukseen voi kirjata useamman saman toimijan leirin, jokaisesta leiristä on liitettävä ohjelma ja tarvittavat tiedot käyttötarkoitus kohtaan.

Kotkan kaupungille toimitettu avustushakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, josta jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkiseen asiakirjaan voi sisältyä salassa pidettäviä osia. Tällainen asiakirja ei muutu kuitenkaan kokonaan salaiseksi, mikäli tieto voidaan antaa siten, etteivät salaiset osat tule julkisiksi. Salassapitoperusteet luetellaan julkisuuslain 24 §:ssä.

HAE AVUSTUSTA SÄHKÖISESTI 

Huomioitavaa, kun käytät sähköistä avustusjärjestelmää ensimmäistä kertaa

  • Tee rekisteröityminen hyvissä ajoin etukäteen, jotta saat järjestelmän varmasti toimimaan ennen kuin alat tehdä hakemusta.
  • Näet Timmin avustusohjelmistossa VAIN avoinna olevat hakukohteet.
  • Voit jättää hakemuksen vain käynnissä oleviin avoimiin hakuihin.
  • Opastusta avustusten jättämiseen saa palvelupiste Ruorista sekä avustusta myöntäviltä vastuualueilta.
    Puh.05 23431 SähköpostOsoite

Ohjeita ja lisätietoa avustusjärjestelmän käyttöön

SÄHKÖISEN AVUSTUKSEN OHJE