Meiän Kotka – sinun vuorosi päättää!

Osbun 2022 tulokset ovat nyt selvillä!

Kiitos kotkalaiset osallistumisesta osallistuvaan budjetointiin, Osbuun! Aktiivisia kuntalaisia oli paljon ja ideoita jättivät asukkaat aina päiväkotilaisista alkaen. Jatkoon äänestettiin ennakkoluulottomasti, reilusti ja rohkeasti myös lasten ja nuorten ideoita. Tämän vuoden kirkkaasti suurimman äänimäärän, 807 ääntä sai nuorten meripäiväkonsertti. Nyt jo toisen kerran toteutetun Osbun voittaneet ideat toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Neljälle alueelle eli Karhulaan, Kotkansaarelle ja Länsi-Kotkaan sekä koko Kotkaan (ml. saaristo) varattiin kullekin 15 000 euron budjetit ja asukkaat pääsivät ideoimaan, miten nuo rahat, yhteensä 60 000 euroa käytetään. Ideoiden tarkoitus on lisätä asukkaiden hyvinvointia sekä parantaa ja kehittää asuin- ja elinympäristöä.

Ideointivaiheessa jätettiin 400 ideaa, joista yhteisissä työpajoissa jatkojalostettiin 60 äänestysehdotusta eri alueille. Marraskuussa yli 2500 kotkalaista äänesti seuraavat ideat toteutukseen:

Karhula 15 000 euroa

Eskarilaisten ideoima luontopolku Kumparepuistossa
Kiipeilyseinä Karhulan alueelle
Maisemapolku (nomadi) -kyltti Tiutiseen

Länsi-Kotka 15 000 euroa

Leikkiväline Ruonalan koulun pihalle
Karhuvuoren entisen luontopolun raivaus
Haukilahden uimapoukaman kunnostus
Ilmakiekko nuorisotila Welhoon
Linnunpönttöjä Aittakorven päiväkodin lähimetsään

Kotkansaari ja Hovinsaari 15 000 euroa

Mansikkalahden lasten rannan ruoppaus
Soutuveneitä kuntalaisten lyhytaikaiseen käyttöön
Kyltti olympiaotteluista Arto Tolsa -areenalle

Koko Kotka (sis. saariston) 15 00 euroa

Meripäiväkonsertti nuorille
Tuurilla maksuttomia vuoroja Lehmäsaareen kesällä
Työkaluja nuorten mopotalliin

Ääniä annettiin yhteensä n. 12 000 kappaletta. Suurin osa äänistä annettiin sähköisesti, mutta myös paperilomakkeita täytettiin mm kirjastoilla. Kaikki äänestystulokset äänimäärineen löytyvät kirjastojen ilmoitustauluilta, Kumppanuustalo Viikarista ja sähköisesti alla olevasta linkistä.

Osbun 2022 äänestystulokset

Äänestyksen arvonnan voittajat on valittu ja heille on ilmoitettu voitosta sähköpostitse.

Osbun äänestys on avoinna 7.11.-30.11.2022

Asukkaiden jättämistä 400 ideasta on jatkojalostettu alueellisissa työpajoissa 60 äänestysehdotusta. 7.11. alkaen kaikki 12 vuotta täyttäneet kotkalaiset pääsevät äänestämään. Voit äänestää yhden kerran ja sinulla on käytettävissäsi kaksi ääntä jokaista aluetta kohden. Äänestäneiden kesken arvotaan upeita palkintoja!

Kaikki äänestettävät ideat ja niiden tarkemmat kuvaukset ja alkuperäiset ID:t löydät täältä: äänestykseen edenneet ideat 2022.

Halutessasi voit äänestää myös paperilomakkeella Kotkan kirjastoissa, asiakaspalvelupiste Ruorissa (Kustaankatu 2) sekä Kumppanuustalo Viikarissa (Mariankatu 24).

Ilmoittaudu työpajaan

Lokakuussa jatkoon edenneitä Osbu-ideoita käsitellään jatkotyöpajoissa. Valmiit ideat ovat työpajoissa esillä. Jatkotyöstämistä vaativia ideoita muokataan yhdessä ammattilaisten kanssa, jotta niistä saataisiin äänestysehdotuksia. Ilmoittauduthan työpajaan ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen jenni.eerolamartikainen@kotka.fi.

Työpajat:

Karhula 11.10. klo 17-19 Nuorisotila Kulma, Karhunkatu 2, 48600 Kotka. Katso tässä työpajassa käsiteltävät ideat tästä.

Kotkansaari ja Hovinsaari 13.10. klo 17-19 Kumppanuustalo Viikarin Loisto, Mariankatu 24, 48100 Kotka. Katso tässä työpajassa käsiteltävät ideat tästä.

Länsi-Kotka 18.10. klo 17-19 Nuorisotila Welho, Tarinatie 1, 48350 Kotka. Katso tässä työpajassa käsiteltävät ideat tästä.

Koko Kotka 20.10. klo 17-19 Kaupungintalon valtuustosali, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Katso tässä työpajassa käsiteltävät ideat tästä.

Vuoden 2022 ideahaku on päättynyt

Osallistuvan budjetoinnin ideahaku päättyi 11.9.2022. Saimme ideoita yhteensä hieman alle 400. Kiitos näistä kotkalaiset ❤

Kaikki ideat löytyvät nyt alla olevilta välilehdiltä. Nyt meneillään olevassa vaiheessa arvioidaan, täyttääkö idea Osbun kriteerit. Ideoiden käsittelyn edetessä päivitämme myös ideakorteille tiedon, meneekö idea jatkoon. Jatkoon päässeiden ideoiden jättäjiin ollaan yhteydessä jatkotyöpajojen merkeissä, mikäli idean jättäjä on niin toivonut.

Ideat 2022

Ideat Karhulaan

Ideat Kotkansaarelle ja Hovinsaarelle

Ideat Länsi-Kotkaan

Ideat koko Kotkaan

Osallistuva budjetointi alkaa elokuussa 2022

Osallistuvasta budjetoinnista on nyt julkaistu video, jonka katsomalla saat tietää kaiken olennaisen Kotkan osallistuvan budjetoinnin projektista.

Tutustu osallistuvan budjetoinnin videoon

Kuntalaisten ideoita varten on tehty 60 000€ budjettivaraus toista kertaa Kotkassa toteutettavaan osallistuvaan budjetointiin, Osbuun. Toteutus tapahtuu niin, että kuntalaisten ideahaku alkaa 15.8. ja kestää 11.9. asti. Ideoita, mihin varattu budjetti sinun mielestäsi voitaisiin käyttää, kerätään monin eri keinoin ja erilaisilta asukasryhmiltä vauvasta vaariin. Ideointiin tullaan järjestämään työpajoja eri puolilla kaupunkia.

Ideoita voi jättää seuraavina ajankohtina päivystävillä ideapisteillä kirjastoissa:
15.8. klo 14-18 Karhulan kirjasto​
22.8. klo 14-18 Karhuvuoren kirjasto
30.8. klo 14-18 Kotkan pääkirjasto​

Muina aikoina ideoita otetaan vastaan aukiolojen puitteissa paperilomakkeella kirjastoihin ja asiakaspalvelupiste Ruoriin, sekä sähköisen lomakkeen kautta 15.8. alkaen.

Osbun aikataulun näet alla olevasta kuvasta. Kuva aukeaa suuremmaksi klikkaamalla.

Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2022 aikataulu

Ideaa hahmotellessa kannattaa pitää mielessä, että sen tulee olla kohdennettu selkeästi yhdelle hallinnon alalle. Toisin sanoen ehdottaa voi vain yhden idean yhdellä lomakkeella. Idean tulee mahtua budjettiin, joka on jaettu niin, että 15 000€ on varattu Kotkansaaren, Karhulan ja Länsi-Kotkan alueille kullekin, sekä 15 000€ koko Kotkan alueen ideoihin.

Tarkemmat Osbun aluejaot (pdf-tiedosto)
Osbun aluekartta

Toteutettava idean tulee olla myös kaupungin toimivallan alla.
Lisätietoja kriteereistä: Osbu ideoiden kriteerit 2022

Myös aiemmin ehdotettua ideaa voi ehdottaa uudelleen. Jos idea ei aiemmin mennyt jatkoon, kannattaa ottaa huomioon saatu palaute ja mahdollisesti muokata ideaa kriteerien mukaiseksi.

Mitä osallistuva budjetointi on?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja menetelmää voidaan hyödyntää monissa eri tilanteissa esimerkiksi päätettäessä kaupungin investoinneista tai hankkeista.

Kotkassa osallistuva budjetointi on yksi osallisuusohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä. Osallisuusohjelma edistää erityisesti kaupunkistrategian ”Yhteinen Kotka” -poijua, jossa tavoitteena on mm. kehittää yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja, kokeilla uusia kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, lisätä eri asukasryhmien kanssakäymistä, kannustaa kyläyhdistyksiä yhteisölliseen toimintaan ja lisätä vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Osallistuvan budjetoinnin menetelmässä toteutuvat parhaimmassa tapauksessa monet poijun tavoitteet.

Osallistuva budjetointi/Osbu 2021