Meiän Kotka – sinun vuorosi päättää!

Kotkan kaupungin ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu on alkanut.
Kolmelle alueelle eli Karhulalle, Kotkansaarelle ja Länsi-Kotkalle sekä vielä koko Kotkalle on varattu kullekin 15 000 euron budjetit ja nyt asukkaat pääsevät ideoimaan, miten nuo rahat, yhteensä 60 000 euroa käytetään. Ideoiden on tarkoitus lisätä asukkaiden hyvinvointia ja yhdessä tekemistä sekä parantaa ja kehittää asuin- ja elinympäristöä.
Ideoita arvioidaan kaupungin eri vastuualueilla ja sitten niistä jatkojalostetaan äänestysehdotuksia hintoineen työpajoissa yhdessä asukkaiden ja työntekijöiden kesken.

Lopuksi äänestetään ja äänestyksen voittaneet ideat, jotka mahtuvat tuohon 15 000 euron budjettiin, toteutetaan.

Eikö ole hienoa? Eli nyt on sinun vuorosi päättää!

Kuvituskuva - Kotkan kaupunki

Ideat kerätään lomakkeilla 1.3.-18.4.

Osallistuvassa budjetoinnissa ideat kerätään e-lomakkeella, johon pääset klikkaamalla alla olevasta linkistä. Laitathan vain yhden idean lomaketta kohti, lomakkeita voi täyttää useampia.
Osallistuvan budjetoinnin sähköinen lomake.
Ideoita voi jättää paitsi sähköisesti (e-lomake), myös kirjastoissa ja Ruorissa, joissa voi täyttää paperilomakkeen.

Ideoita siitä, mihin kaupunkilaiset haluaisivat budjettia käyttää, kootaan alueittain.
Aluejaon näet kartassa, avaa karttalinkki alla olevasta linkistä.
Osbu palvelualueet-kartta
Voit suurentaa karttaa painamalla vasemmassa ylänurkassa olevaa plusnäppäintä.
Tai sitten luettelona, kts. Alueet osbu.

Ideointivaiheessa ei ole ikärajaa. Lomakkeessa tiedustellaan myös ehdottajan yhteystiedot, jotta hänet voidaan kutsua työpajoihin ja myös siksi, että kaupungin kyseisen alan asiantuntijat voivat esittää tarkentavia kysymyksiä käsitellessään ideoita.

Linkit kunkin alueen ideoihin ovat tuossa alapuolella ja kaupunkilaiset voivat käydä niitä sieltä katselemassa ja arvioimassa.
Kaikkiin ideoihin vastataan ja myös vastaukset tulevat näkyville. Ideakorteissa näkyvät yhteystiedot, joihin idean tekijä voi olla yhteydessä. Lisäksi ideoissa mainitaan, onko idea parhaillaan arvioitavana, ei etene jatkoon tai etenee jatkoon.

Ideoiden käsittelyssä arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta ja mm. onko se kunnan toimivallassa, lainmukainen, suuntautuu yleishyödylliseen toimintaan, ei ole kaavoituspäätösten vastainen eikä korvaa lakisääteisiä tehtäviä. Ideaa kirjattaessa on hyvä pohtia voisiko sen toteuttamisessa käyttää talkootyötä ja voisiko osallistuvan budjetoinnin kautta tuleva rahoitus kohdistua esim. tarvikkeisiin.

Ideoita voidaan tällä sivulla päivittää kaupungin asiantuntijoiden toimesta ja niitä voidaan myös muokata ja yhdistellä, kuitenkin siten, että ideoiden tekijät ovat asiasta tietoisia ja voivat siihen vaikuttaa.

Kuvituskuva - Asuminen ja ympäristö

Ideat Karhulaan

Ideat Länsi-Kotkaan

Ideat Kotkansaarelle ja Hovinsaarelle

Ideat koko Kotkaan

Työpajat toukokuussa

Ideointivaiheen jälkeen tuotetut ideat käsitellään työpajoissa ja niistä muodostetaan äänestysehdotuksia. Työpajoihin kutsutaan ideoiden tekijät ja muut asiasta kiinnostuneet kaupunkilaiset.
Työpajoissa ideoita työstetään niin, että niistä saadaan äänestykseen sopivia. Tässä vaiheessa on vielä mahdollisuus yhdistellä ideoita ja saada ne toteuttamiskelpoiseksi äänestystä varten.

Työpajat on suunniteltu pidettäviksi koronatilanne huomioiden seuraavasti (paikat tarkentuvat kevään aikana):

  • tiistai 4.5. Karhula
  • torstai 6.5. Kotkansaari
  • maanantai 10.5. Länsi-Kotka
  • tiistai 11.5. Koko Kotka

Äänestämään kesäkuussa

Äänestämään kotkalaiset pääsevät työpajavaiheessa muodostetuista äänestysehdotuksista kesäkuussa.
Äänestää voi joko sähköisesti (e-lomake) ja lisäksi kirjastoissa ja Ruorissa on mahdollisuus paperisen äänestyslipukkeen täyttämiseen. Äänestämään pääsevät yli 12-vuotiaat kotkalaiset.

Kuvituskuva - MuuttajatIdeat todeksi loppukesästä

Äänestyksessä menestyneitä ideoita aletaan toteuttamaan heinäkuusta eteenpäin – käytännössä toteuttavasta ideasta riippuen. Tästä annetaan lisätietoa myöhemmin kevään aikana.

Eli nyt ei muuta kuin ideoimaan!!

Lisätietoja:
Osallisuuskoordinaattori Saila Piipari-Huovila, saila.piipari-huovila@kotka.fi ja p. 040 185 3285.