Äänestys on avautunut!

Osbun äänestys on avautunut!

Äänestys aukeaa 6.11. ja päättyy 30.11. Jokaisella kuntalaisella on käytettävissään kaksi ääntä jokaista aluetta kohden, yhteensä kahdeksan ääntä. Äänestäminen vaatii kirjautumisen osallisuusalustalle.

Äänestys tapahtuu pääosin osallisuusalustalla https://mpt.link/osallistu_kotka , mutta myös mahdollisuus jättää omat äänet Kotkan kaikissa kirjastoissa, Ruorissa, Kumppanuustalo Viikarissa sekä Kotkan uimahalleilla.

Pääset näkemään nyt ennakkoon kaikki äänestykseen menneet ideat osallisuusalustalta. Kun painat ehdotuskortin auki, näet mitkä ideat ovat sisällytetty ehdotukseen. Ehdotuksia voi selata osallisuusalustan pääsivulta olevasta ruudukosta sekä niitä voi mm. hakea kaupunginosittain tai erilaisilla hakusanoilla.

Päivystämme äänestysaikana kirjastoilla!
Ma 13.11. klo 14-18 Pääkirjasto
Ke 15.11. klo 14-18 Karhuvuoren kirjasto
Ma 20.11. klo 14-18 Karhulan kirjasto

OSALLISUUSALUSTA

Osbun työpajavaihe

Työpajat starttasivat 10.10 ja päättyvät 19.10.

Karhulan työpaja 10.10.2023 klo 17-19, Nuorisotila Kulma (Karhunkatu 2)
Kotkansaaren työpaja 12.10.2023 klo 17-19, Kumppanuustalo Viikari (Mariankatu 24)
Länsi-Kotkan työpaja 17.10.2023 klo 17-19, Nuorisotila Welho, keittiöluokka (Tarinatie 1)
Koko Kotkan työpaja 19.10.2023 klo 17-19, Kaupungintalo KH4, 4 kerros (Kustaankatu 2)

JATKOON menneitä ideoita oli noin 125 ja EI JATKOON menneitä noin 165. Jatkoon menneet ideat työstetään ehdotuksiksi kuntalaistyöpajassa. Konsertteihin liittyvät ideat työstetään Koko Kotkan työpajassa. Pääset seuraamaan projektia reaaliajassa osallisuusalustalta.

OSALLISUUSALUSTA

Ilmoittautumiset sähköpostilla tai puhelimitse:

anni.salo@kotka.fi
040 8098 095

Tervetuloa!

Ideahaku on päättynyt!

Kiitos kaikille idean jättämisestä. Ideahaku on nyt päättynyt. Osallisuusalustalla pääset seuraamaan ideoiden käsittelyä, kommentoimaan ja keskustelemaan. Nyt työntekijämme käsittelevät ideat, jonka jälkeen työpajavaihe starttaa 10.10.2023

Ideoita tuli yhteensä 296. Ideat käsiteltiin Arviointikriteerien pohjalta. Ideoiden määrä oli melko sama kaikilla alueilla. Länsi-Kotkasta ideoita jätettiin huomattavasti vähemmän.

Pääset osallisuusalustalle tästä:
OSALLISUUSALUSTA

Osallistuva budjetointi 2023 hakee yhteistä hyvää! Avautuu uuteen ikkunaan

Kuntalaisten ideoita varten on tehty 60 000€ budjettivaraus kolmatta kertaa Kotkassa toteutettavaan osallistuvaan budjetointiin, Osbuun. Ideahaku alkaa 14.8. ja kestää 10.9. saakka. Toteutettava idean tulee olla kaupungin toimivallan alla.
Lisätietoja kriteereistä: OSALLISTUVA BUDJETOINTI 2023 kriteerit .

Ideoita kerätään monin eri keinoin ja erilaisilta asukasryhmiltä vauvasta vaariin.  Tänä vuonna kannustamme teitä miettimään ideoita vahvasti hyvinvoinnin näkökulmasta. Ideointiin tullaan järjestämään työpajoja eri puolilla kaupunkia ja idean voi jättää myös 14.8. alkaen sähköisen lomakkeen kautta.

Ideoita voi jättää seuraavina ajankohtina päivystävillä ideapisteillä kirjastoissa:
15.8. klo 14-18 Karhulan kirjasto​
16.8. klo 14-18 Kotkan pääkirjasto
30.8. klo 14-18 Karhuvuoren kirjasto

Osbu haastaa kuntalaisia miettimään hyvinvointia edistäviä ideoita

Osbun toteutus mukailee edellisvuosien tapaa. Ideoita voi jättää sähköisti ja paperilomakkeella mm. kirjastoissa. Edellisistä vuosista poiketen teemana on tänä syksynä Yhteistä hyvää! Teemoituksella pyritään haastamaan kuntalaisia miettimään ja jalostamaan hyviä ideoitaan niin, että niistä koituisi mahdollisimman paljon hyvinvointia mahdollisimman laajalle joukolle kuntalaisia.

Ideaa hahmotellessa kannattaa pitää mielessä, että sen tulee olla kohdennettu selkeästi yhdelle hallinnon alalle. Toisin sanoen ehdottaa voi vain yhden idean yhdellä lomakkeella. Idean tulee mahtua budjettiin, joka on jaettu niin, että 15 000€ on varattu Kotkansaaren, Karhulan ja Länsi-Kotkan alueille kullekin, sekä 15 000€ koko Kotkan alueen ideoihin.

Mitä osallistuva budjetointi on?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja menetelmää voidaan hyödyntää monissa eri tilanteissa esimerkiksi päätettäessä kaupungin investoinneista tai hankkeista.

Kotkassa osallistuva budjetointi on yksi osallisuusohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä. Osallisuusohjelma edistää erityisesti kaupunkistrategian ”Yhteinen Kotka” -poijua, jossa tavoitteena on mm. kehittää yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja, kokeilla uusia kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, lisätä eri asukasryhmien kanssakäymistä, kannustaa kyläyhdistyksiä yhteisölliseen toimintaan ja lisätä vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Osallistuvan budjetoinnin menetelmässä toteutuvat parhaimmassa tapauksessa monet poijun tavoitteet.

Osallistuva budjetointi/Osbu 2022

Osallistuva budjetointi/Osbu 2021