Meiän Kotka – sinun vuorosi päättää!

Vuoden 2022 ideahaku on päättynyt

Osallistuvan budjetoinnin ideahaku päättyi 11.9.2022. Saimme ideoita yhteensä hieman alle 400. Kiitos näistä kotkalaiset ❤

Kaikki ideat löytyvät nyt alla olevilta välilehdiltä. Nyt meneillään olevassa vaiheessa arvioidaan, täyttääkö idea Osbun kriteerit. Ideoiden käsittelyn edetessä päivitämme myös ideakorteille tiedon, meneekö idea jatkoon. Jatkoon päässeiden ideoiden jättäjiin ollaan yhteydessä jatkotyöpajojen merkeissä, mikäli idean jättäjä on niin toivonut.

Ideat 2022

Ideat Karhulaan

Ideat Kotkansaarelle ja Hovinsaarelle

Ideat Länsi-Kotkaan

Ideat koko Kotkaan

Osallistuva budjetointi alkaa elokuussa 2022

Osallistuvasta budjetoinnista on nyt julkaistu video, jonka katsomalla saat tietää kaiken olennaisen Kotkan osallistuvan budjetoinnin projektista.

Tutustu osallistuvan budjetoinnin videoon

Kuntalaisten ideoita varten on tehty 60 000€ budjettivaraus toista kertaa Kotkassa toteutettavaan osallistuvaan budjetointiin, Osbuun. Toteutus tapahtuu niin, että kuntalaisten ideahaku alkaa 15.8. ja kestää 11.9. asti. Ideoita, mihin varattu budjetti sinun mielestäsi voitaisiin käyttää, kerätään monin eri keinoin ja erilaisilta asukasryhmiltä vauvasta vaariin. Ideointiin tullaan järjestämään työpajoja eri puolilla kaupunkia.

Ideoita voi jättää seuraavina ajankohtina päivystävillä ideapisteillä kirjastoissa:
15.8. klo 14-18 Karhulan kirjasto​
22.8. klo 14-18 Karhuvuoren kirjasto
30.8. klo 14-18 Kotkan pääkirjasto​

Muina aikoina ideoita otetaan vastaan aukiolojen puitteissa paperilomakkeella kirjastoihin ja asiakaspalvelupiste Ruoriin, sekä sähköisen lomakkeen kautta 15.8. alkaen.

Osbun aikataulun näet alla olevasta kuvasta. Kuva aukeaa suuremmaksi klikkaamalla.

Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2022 aikataulu

Ideaa hahmotellessa kannattaa pitää mielessä, että sen tulee olla kohdennettu selkeästi yhdelle hallinnon alalle. Toisin sanoen ehdottaa voi vain yhden idean yhdellä lomakkeella. Idean tulee mahtua budjettiin, joka on jaettu niin, että 15 000€ on varattu Kotkansaaren, Karhulan ja Länsi-Kotkan alueille kullekin, sekä 15 000€ koko Kotkan alueen ideoihin.

Tarkemmat Osbun aluejaot (pdf-tiedosto)
Osbun aluekartta

Toteutettava idean tulee olla myös kaupungin toimivallan alla.
Lisätietoja kriteereistä: Osbu ideoiden kriteerit 2022

Myös aiemmin ehdotettua ideaa voi ehdottaa uudelleen. Jos idea ei aiemmin mennyt jatkoon, kannattaa ottaa huomioon saatu palaute ja mahdollisesti muokata ideaa kriteerien mukaiseksi.

Mitä osallistuva budjetointi on?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja menetelmää voidaan hyödyntää monissa eri tilanteissa esimerkiksi päätettäessä kaupungin investoinneista tai hankkeista.

Kotkassa osallistuva budjetointi on yksi osallisuusohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä. Osallisuusohjelma edistää erityisesti kaupunkistrategian ”Yhteinen Kotka” -poijua, jossa tavoitteena on mm. kehittää yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja, kokeilla uusia kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, lisätä eri asukasryhmien kanssakäymistä, kannustaa kyläyhdistyksiä yhteisölliseen toimintaan ja lisätä vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Osallistuvan budjetoinnin menetelmässä toteutuvat parhaimmassa tapauksessa monet poijun tavoitteet.

Osallistuva budjetointi/Osbu 2021