Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun palveluyksikkö

Ympäristönsuojelun palveluyksikön tehtävät ovat painottuneet ympäristölainsäädäntöön liittyvien lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyyn, ympäristön tilan seurantaan sekä valvonta- ja valistustehtäviin. Tehtäväkenttään kuuluvat mm. ympäristöluvat, jätehuollon valvonta, ilmanlaadun seuranta, kiinteistöjen jätevesien johtamiseen liittyvät valvontatehtävät ja melukysymykset. Yksikkö hoitaa Kotkan ympäristölautakunnan alaisuudessa ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueella.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Kotkantie 6, 48200 Kotka

Sähköposti

ymparistokeskus@kotka.fi