Hamina

Haminan kaupunginmuseo
Haminan kaupunginmuseo

Kymenlaakson vanhimman kaupungin, yli 350-vuotiaan Haminan museotarjonta on monipuolista. Historiallisessa ympyräkaupungissa voi perehtyä niin kauppiaiden, RUK:n kuin Vehkalahden kirkonkin historiaan. Haminassa sijaitsee myös Kymenlaakson vanhin museo: vuonna 1903 perustettu Haminan kaupunginmuseo.

Varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolelta puolestaan löytyvät entisajan maataloudesta ja muista elinkeinoista kertovat museot. Kymenlaakson saariston elämään voi kurkistaa Kuorsalon ja Tammion museoissa.

Haminan kaupunginmuseo

Kadettikoulunkatu 2 B
49400 Hamina

Avoinna

13.6.–1.7.2022 ja 1.–28.8.2022 ti, to–su 10.00–16.00, ke 12.00–18.00

Pääsymaksut 3 / 1,50 / 0 € tai Museokortti. Keskiviikkoisin vapaa pääsy!

Kaupunginmuseon uusittu perusnäyttely esittelee kattavasti kaupungin kehitysvaiheita varhaisimmasta asutuksesta aina 1800-luvulle asti. Museossa on nähtävillä kiehtovaa esineistöä elävöittämässä kirjoitettua faktaa esimerkiksi merenkulusta ja kaupungin kouluista.

Tiedustelut

040 199 1201

hamina.fi/vapaa-aika-liikunta/museot/

Haminan kaupunginmuseo
Haminan kaupunginmuseo

Kauppiaantalomuseo

Kasarminkatu 6
49400 Hamina
Avoinna

13.6.–1.7.2022 ja 1.–28.8.2022 ti, to–su 10.00–16.00, ke 12.00–18.00
2.–31.7.2022 ti–la klo 10.00–18.00, su 10.00–16.00

Tiedustelut

040 199 1287 ja 040 199 1292

hamina.fi/vapaa-aika-liikunta/museot/

Pääsymaksut

Pääsymaksut 3 / 1,50 / 0 € tai Museokortti. Keskiviikkoisin vapaa pääsy!

Palvelut

Myyntipiste, opastus tilauksesta

Kauppiaantalomuseo on kulttuurihistoriallisesti arvokas, vuonna 1841 valmistunut hirsirakennus. Sen pihapiirissä on piharakennuksia, joista viimeiset rakennettiin 1870-luvulla. Talossa ja pihapiirissä on asunut ja työskennellyt eri alojen käsityöläisiä sekä viimeisenä kauppiasperhe Muravjev, joka piti talossa kauppaa.

Talo avattiin museona 1970-luvun lopulla. Museo esittelee 1900-luvun alun suomalais-venäläistä kauppiasperinnettä vanhoine puoteineen sekä käsityöläisen arkista elämää pihapiirin asuntoineen ja talousrakennuksineen. Osa piharakennuksista on avoinna yleisölle. Perusnäyttelyn lisäksi museossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia.

Kauppiaantalon kesänäyttely: Ruskeat ruunat ja kolipäät koirat – kotieläinten kohtelua Kaakonkulmalla

Vetojuhdat, vahdit, rotanpyytäjät ja pellonparantajat – ilman eläinten apua ei elämänpiirimme näyttäisi samalta. Miten eläimiin suhtauduttiin aikana, jolloin hevosia, lehmiä, lampaita, sikoja, kanoja ja kaneja kasvatettiin yleisesti niin maalla kuin kaupungissa?

Eläinsuojeluaate heräsi Suomessa 1800-luvun lopulla samoihin aikoihin kuin maataloutta alettiin tehostaa eurooppalaisten mallien mukaan. Eläintenhoidon ”järkiperäistämisellä” tavoiteltiin suurempia tuottoja pienemmin kustannuksin, mutta eläinten oloja pyrittiin aidosti kohentamaankin: tuottihan hyvinvoiva eläin enemmän kuin huonosti hoidettu.

Kauppiaantalomuseon kesänäyttelyyn tuovat paikallista näkökulmaa museon muistelopiiriläisten lapsuus- ja nuoruusmuistot, paikallislehtien artikkelit sekä 1900-luvun alkupuolen valokuvat. Kaupparakennuksessa perehdytään Kaakonkulman yleisimpiin kotieläimiin 1800-luvun lopulta sotien jälkeiseen aikaan, ulkorakennukset valloittaa voimanpesä hevonen, menneen ajan eläinsuojelun ykköskohde.

Kirimaja suksimuseo ja retkeilymaja

Tuomistontie 8
49510 Husula

Avoinna

sopimuksen mukaan

Tiedustelut

0400 584 321

Kuorsalon kotiseutumuseo

Kuorsalo
49480 Mäntlahti

Avoinna

sopimuksesta sekä Kuorsalo-seuran järjestämissä tilaisuuksissa.

Tiedustelut

050 583 0609

Pääsymaksut

vapaaehtoinen

Palvelut

opastus

www.kuorsalo.fi

Kuorsalo on saari itäisellä Suomenlahdella ja kuuluu nykyisin Haminaan. Saaresta löytyy viikinkiaikaisia hautoja, mutta asutuksen alkamisen katsotaan liittyvän Viipurin linnan rakentamiseen. Myöhemmin Kuorsalo tuli tunnetuksi luotsien saarena. Luotsauksen lisäksi kalastus, hylkeenpyynti, veneenrakennus ja laivuritoiminta olivat saaren elinkeinoja. Luontaistalouteen kuului myös karjanhoito sekä vaihtokauppa Viroon eli seprakauppa. Kuorsalo tyhjeni asukkaista 1960-luvulla, kun ensin koulu ja sitten luotsiaseman miehitys lopetettiin.

Museo sijaitsee 100 vuotta täyttäneessä nuorisoseuran talossa, joka nykyään on Kuorsalo-Seura ry:n omistuksessa. Museon avaamisyritys 1953 epäonnistui turvattomien tilojen takia. Uusi mahdollisuus museon perustamiseen syntyi Pertti Lommin lahjoituksen myötä. Hän lahjoitti Virolahden Eerikkilään kokoamansa esineistön Kuorsalo-Seura ry:lle ja museo avattiin vuonna 2002 talon sisälle erotettuun lukittuun tilaan. Esineitä on kokoelmassa yli 600 kappaletta. Niistä osa on Virolahdelta, mutta pääosa Kuorsalosta.

Niemelän kotimuseo

Niemeläntie 65
49780 Onkamaa

Avoinna

Sopimuksesta 11.6.–11.8.2022

Tiedustelut

044 214 8433

Pääsymaksu

3 €

Palvelut

opastus

Niemelän kotimuseo
Niemelän kotimuseo

Niemelän kotimuseo on suvun maatilalle perustettu museo, joka sai alkusysäyksensä tilalla jo olleen talonpoikaisesineistön säilyttämistarpeesta. Museo on perustettu vuonna 1989 Inkeri Talvelan aloitteesta. Museota ylläpitää rekisteröity yhdistys. Museon esinemäärä on kasvanut perustamisen jälkeen lahjoitusten ja hankintojen kautta. Museon toiminta-ajatuksena on säilyttää jälkipolville talonpoikaisesineistöä sekä välittää tietoa siitä, miten meitä edeltäneet sukupolvet ovat maaseudulla eläneet.

Museotilat sijaitsevat vanhassa riihessä kolmessa museohuoneessa, joissa on esillä noin 400 esinettä; kotitalousesineistöä, tekstiilejä sekä maatalousesineistöä pääosin 1800-luvulta ja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.

Museo sijaitsee maatilan kauniissa vanhassa pihapiirissä järven rannalla ja ajomatkaa Haminan keskustasta kertyy 20 kilometriä. Museovierailuun on mahdollista yhdistää tutustuminen erikoispuuistutuksiin alueella, jolla kasvaa noin 40 eri puulajia.

RUK-museo

Kadettikoulunkatu 8
49400 Hamina

Avoinna

Avoinna

1.–30.6.2022 ti–pe klo 10.00–18.00 ja la–su klo 11.00–16.00
1.7.–31.8.2022 ma–pe klo 10.00–18.00 ja la–su klo 11.00–16.00

Tiedustelut

0400 774 409 ja 02 9946 1186 arkisin klo 9.00-14.00

ruk.museo (at) gmail.com

Pääsymaksut

8 / 5 / 0 € tai Museokortti
Alle 20 henkilön ryhmät 40 €
Alle 40 henkilön ryhmät 70 €
Opastettu kierros pääsymaksu 30 €

RUK museo
RUK museo

Palvelut

Myyntipiste, verkkokauppa ja opastus tilauksesta

www.rukmuseo.fi

Vuonna 1975 perustettu RUK-museo Haminassa Kadettikoulunkadun varrella kertoo Reserviupseerikoulun ja sen Oppilaskunnan toiminnasta vuodesta 1920 alkaen, jolloin itsenäisen Suomen reserviupseerikoulutus alkoi Haminassa. Museo vaalii RUK:n ja Oppilaskunnan perinteitä, esittelee niiden toimintoja 90 vuoden ajalta ja toimii reserviupseerikurssien välisenä yhdyssiteenä.

Museon perusnäyttely kertoo RUK:n toiminnasta ennen sotia, sotien ja välirauhan aikana ja aina nykypäiviin asti. RUK:n täyttäessä 80 vuotta vuonna 2000 valmistui museorakennuksen tontille Pahkajärvihalli, johon sijoitettiin raskaat aseet ja muu tilaa vaativa esineistö. Kaikki näytteillä olevat esineet ovat olleet koulutuskäytössä RUK:ssa. Esillä on myös satoja koulutustapahtumista kertovia valokuvia.

Yleisön ja tutkijoiden luettavissa ovat RUK:n 40-, 50-, 60-, 80- ,90- ja 100-vuotisjuhlakirjat sekä upseerioppilaiden itse tekemät kurssikirjat.

Tammion kotiseutumuseo

Tammio
49840 Mäntlahti

Avoinna

Avoinna 6.6.–31.8.2022 klo 10.00–16.00

Avaimen saa paikalliselta, ohjeet aallonmurtajan katoksessa.

Tiedustelut

040 581 5717, 040 735 7731

Pääsymaksu

vapaaehtoinen

Palvelut

myynnissä käsitöitä ja postikortteja, museo- ja saarikierros tilauksesta

Tammion kotiseutumuseon perustana olevan vanhan hirsirunkoisen kalamajan rakennusvuotta voi vain arvailla. Sen sijaan tiedossa on, että tammiolaisten omistuksessa ollut kalamaja on siirretty Koivuluodon saarelta Tammioon museorakennukseksi 1980-luvun alussa. Kalamajaa on jälkeenpäin laajennettu, ja vuonna 1994 rakennettiin erillinen uusi museo- ja kirjastorakennus vanhan majan välittömään läheisyyteen. Uuteen rakennukseen sijoitettiin Tammiossa rakennettu haapio, joka näin löysi uuden kodin arvoisessaan ympäristössä!

Lieneekin ilmeistä, että museoesineissä on paljon kalastukseen ja hylkeenpyyntiin liittyviä tavaroita – olivathan ne pääelinkeinoja saarella. Toki esineitä löytyy myös aina merenkulusta maanviljelyn ja saaren oman opinahjon (vanhemmat ihmiset puhuivat ylpeästi Tammion korkeakoulusta) kautta jopa kiehtovaan pirtun salakuljetuksen aikakauteen.

Vehkalahden kirkkomuseo

Pikkuympyränkatu 34
49400 Hamina

Avoinna

Avoinna 1.6. –31.7.2022 klo 10.00–16.00

Tiedustelut

05 210 3000

Kauniin Marian kirkkomme tiloissa on koottuna seurakunnassamme käytettyjä sekä sinne lahjoitettuja kirkollisia esineitä. Menemme museoon asehuoneen kautta.

Nousemme vanhat puiset raput ylös ja saamme katsella kauniita käsitöitä, joita taitavat seurakuntalaisemme tekivät ja ylpeinä lahjoittivat pappiemme käyttöön. Esineet ovat pääosin 1800-luvun alkupuolelta. Halutessasi saat kuulla kuinka kirkko rakennettiin ja kuinka siellä toimittiin.

Tervetuloa Kymenlaakson vanhimpaan rakennukseen.

Pääsymaksu

vapaa sisäänpääsy

Vehkalahden kotiseutumuseo

Kuninkaantie 3
49510 Husula

Avoinna

1.6.–30.6.202 ja 1.–31.8.2022 la–su klo 10.00–16.00
2.–31.7.2021 ke–su klo 10.00–16.00

Tiedustelut

040 199 1332

Pääsymaksu

vapaa pääsy

Palvelut

opastus tilauksesta

vehkalahdenkotiseutumuseo.fi

Husulan kylässä sijaitseva museo on toiminut vuodesta 1960 lähtien rakennuksessa, joka alkujaan tehtiin vuonna 1871 Vehkalahden ensimmäistä kansakoulua varten. Koulu toimi rakennuksessa 1950-luvun lopulle asti.

Museo esittelee laajasti seudun perinteistä maaseudun elämänmuotoa. Siellä voi tutustua mm. talonpoikaiselämään, suksentekoon, hylkeenpyyntiin, veneenveistoon ja laivanrakennukseen. Yksi näyttelysaleista on säilytetty luokkahuoneena. Esillä on myös Vehkalahden knaappien ja sota-ajan lottien tarinoita.

 

Perinnekeskus Wanha Veteraani

Kadettikoulunkatu 7

Wanha Veteraani museo.
Wanha Veteraani museon näyttelytila.

49400 Hamina

Avoinna

1.5.-30.9.2022 ti–su 10–16, muina aikoina tilauksesta (tn loppusyksy 2022 viikonloppuisin marraskuun loppuun)

Tiedustelut

rvpk.hamina@gmail.com
0449862225

Pääsymaksut

12/8/0e sekä museokortti

Palvelut

museokauppa, kahvila/ravintola, majoitus max 40 henkeä, sauna, 2x kokoushuone, kirjasto, WC ja invaWC

rvpk.fi

Wanha Veteraani on Haminan keskustassa toimiva Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus. Museo esittelee Suomen 1956 alkanutta rauhanturvahistoriaa sekä kaikkia suomalaisia rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioita aina nykypäivään asti. Vaihtuvat näyttelyt vaalivat sotaveteraanien, vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja rauhanturvaamisen perintöä.

Museon jatkuvasti uudistuva päänäyttely kertoo rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiasta ja nykypäivästä. Näyttelyn pohjana on moninkertaisen rauhanturvaveteraani Ismo Flinkin vuosikymmenien aikana keräämä ainutlaatuinen kokoelma esineistöä kaikista operaatioista, joissa suomalaisia rauhanturvaajia on ollut mukana.

Wanhan Veteraanin kaupasta voit ostaa muiston käynnistäsi perinnekeskuksessa. Kaupan valikoimista löydät museon aihepiiriin liittyviä tuotteita ja näyttelyiden aiheista kertovaa kirjallisuutta.

Voit yhdistää museopäivääsi myös vierailun RUK-museossa, joka sijaitsee samassa risteyksessä kuin Wanha Veteraani.