Nuorisoyhdistysten toimitila-avustukset

Avustus on haettavana 31.3.2024 klo 15 mennessä. Nuorisotoimen viranhaltija jakaa avustuksen hakijoiden kesken. Avustusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Avustukseen on oikeutettu vain jatkuvaan säännölliseen toimintaan käytettävä tila, ei yksittäiseen tapahtumaan vuokrattu tila. Avustusta voidaan myöntää enintään 70 % toimitilan ylläpitokuluista mm. vuokra, yhtiövastike sähkö- ja vesimaksut, lämmityskulut, kiinteistövero, jätehuolto ja tienhoito. Avustuksella ei tueta korjauskuluja tai kalustonhankintaa.

Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen hallinnassa tai omistuksessa olevan
tilan tiedot:

  • koko, sijainti ja käyttötarkoitus sekä vuosittainen käyttöaste
  • luotettava selvitys vuosittain tilan ylläpitokuluista
  • jäljennös vuokrasopimuksesta, kauppakirjasta tai muusta asiapaperista, josta ilmenee tilan omistusoikeus

Kotkan kaupungille toimitettu avustushakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, josta jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkiseen asiakirjaan voi sisältyä salassa pidettäviä osia. Tällainen asiakirja ei muutu kuitenkaan kokonaan salaiseksi, mikäli tieto voidaan antaa siten, etteivät salaiset osat tule julkisiksi. Salassapitoperusteet luetellaan julkisuuslain 24 §:ssä.

HAE AVUSTUSTA SÄHKÖISESTI 

Huomioitavaa, kun käytät sähköistä avustusjärjestelmää ensimmäistä kertaa

  • Tee rekisteröityminen hyvissä ajoin etukäteen, jotta saat järjestelmän varmasti toimimaan ennen kuin alat tehdä hakemusta.
  • Näet Timmin avustusohjelmistossa VAIN avoinna olevat hakukohteet.
  • Voit jättää hakemuksen vain käynnissä oleviin avoimiin hakuihin.
  • Opastusta avustusten jättämiseen saa palvelupiste Ruorista sekä avustusta myöntäviltä vastuualueilta.
    Puh.05 23431 SähköpostOsoite

Ohjeita ja lisätietoa avustusjärjestelmän käyttöön

SÄHKÖISEN AVUSTUKSEN OHJE