Puunkaatoluvat

Puunkaatoluvan hakeminen ensisijaisesti lomakkeella

Siirry puunkaatolupa-lomakkeeseen

Puunkaatolupa

Kotkassa puistotoimi käsittelee kaupungin asema- tai rakennuskaava-alueella olevien tonttipuiden kaatoluvat. Puunkaatolupien myöntäminen tai evääminen on viranomaistoimintaa, josta ei peritä maksua kuntalaisilta. Omistustontti ja kaupungin vuokratontti ovat puunkaatolupaa käsiteltäessä samassa asemassa. Myönnetyllä luvalla vastuu puunkaadosta on kiinteistön haltijalla tai omistajalla. Taloyhtiöissä puunkaatolupaa voivat pyytää isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja. Luvanantaja huomioi alueella ilmakaapelit, ajotien läheisyyden, rakennukset ja muut pihan sekä ympäristön puut. Lisäksi luvanantaja arvioi puiden vaikutuksen ympäristöön ja katukuvaan. Maisemallisesti arvokkaan puun tilalle pyritään tontin omistajaa / haltijaa velvoittamaan istuttamaan uusi puu.

Toimi näin

Voit hakea puunkaatolupa ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, mutta myös sähköpostilla tai puhelimitse.

Sähköpostihakemus on vapaamuotoinen ja sinun on ilmoitettava seuraavat tiedot: hakijan tai kiinteistön nimi, osoite, puhelinnumero sekä lyhyt kuvaus, mitä varten haet lupaa. Lisää sähköpostin liitetiedostoksi 2 - 3 kuvaa puista. Jos päätöstä ei voi tehdä kuvien perusteella, sovitaan käynti paikan päälle. Lähetä sähköpostilla tehty puunkaatolupahakemukset osoitteeseen puunkaatolupa(at)kotka.fi.

Voit hakea puunkaatolupaa puhelimella ainoastaan torstaisin numerosta 040 735 8120. Muina päivinä numeroon ei vastata.

Käsittelijä lähettää sinulle lupapäätöksen kirjallisena. Voit tehdä kielteisestä puunkaatolupapäätöksestä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kotkan kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle osoitteeseen PL 205, 48101 Kotka tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kotka.fi. Tee oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat