Puunkaatoluvat

Puunkaatoluvan hakeminen ensisijaisesti lomakkeella

 

https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/1233/lomake.html

HUOM! Lomake on väliaikaisesti poissa käytöstä ma 20.5.2024 päivityksen vuoksi.

Puunkaatolupa

Puiden kaataminen Kotkan kaupungin asemakaava-alueilla on aina luvanvaraista toimintaa (maankäyttö- ja rakennuslaki).

Puistotoimi käsittelee kaupungin asema- tai rakennuskaava-alueella olevien tonttipuiden kaatoluvat. Puunkaatolupien myöntäminen tai kieltäminen on viranomaistoimintaa, josta ei peritä maksua kuntalaisilta.

Omistustontti ja kaupungin vuokratontti ovat puunkaatolupaa käsiteltäessä samassa asemassa. Myönnetyllä luvalla vastuu puunkaadosta on kiinteistön haltijalla tai omistajalla.

Taloyhtiöissä puunkaatolupaa voivat pyytää isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja.

Luvanantaja huomioi alueella ilmakaapelit, ajotien läheisyyden, rakennukset ja muut pihan sekä ympäristön puut. Lisäksi luvanantaja arvioi puiden vaikutuksen ympäristöön ja katukuvaan.
Maisemallisesti arvokkaan puun tilalle pyritään tontin omistajaa / haltijaa velvoittamaan istuttamaan uusi puu.

Toimi näin

Voit hakea puunkaatolupa ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, mutta myös sähköpostilla tai puhelimitse.

Sähköisen puunkaatoluvan tekeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Sähköpostihakemus on vapaamuotoinen ja sinun on ilmoitettava seuraavat tiedot: hakijan tai kiinteistön nimi, osoite, puhelinnumero sekä lyhyt kuvaus, minkä takia haet lupaa. Lisää sähköpostin liitetiedostoksi 2 - 3 kuvaa puista. Sähköpostilupa lähetetään osoitteeseen puunkaatolupa @ kotka.fi (poista välilyönnit).

Puhelimella voit tehdä puunkaatolupa-hakemuksen ainoastaan torstaisin. Muina päivinä numeroon ei vastata.

Käsittelijä lähettää sinulle lupapäätöksen kirjallisena. Voit tehdä kielteisestä puunkaatolupapäätöksestä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kotkan kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle osoitteeseen PL 205, 48101 Kotka tai sähköpostitse Kotkan kaupungin kirjaamoon. Tee oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Palvelupaikat kartalla

Asiointi