Työ- ja elinkeinopalvelut / TE2024-uudistus

Mikä on TE2024-uudistus?

TE2024-uudistuksessa julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Tällöin myös nykyiset TE-toimistot lakkautetaan. Työvoimapalveluista tulee osa jokaisen kunnan peruspalveluja.

Uudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Myös palveluiden yhdenvertainen saatavuus on uudistuksen keskiössä. Lisäksi kielellisten oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut turvataan.

TE-palveluiden siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat ne nopeamman työllistymisen tavoitteita.

Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluita. Uudistuksella pyritäänkin myös paikallisen elinvoiman edistämiseen.

TE2024-uudistus Kotkassa ja Etelä-Kymenlaaksossa

Etelä-Kymenlaaksoon syntyy uudistuksen myötä uusi työllisyysalue, johon kuuluvat Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti. Kunnat tuottavat työllisyyspalveluita yhteistyössä, ja Kotkan kaupunki toimii tämän työllisyysalueen vastuukuntana. Yhteensä Suomeen syntyy uudistuksen myötä 45 uutta työllisyysaluetta.  Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän.

Kotkan kaupungin organisaatioon on siirtymässä uudistuksen myötä yhteensä noin 80 työntekijää.

Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämiseksi (pdf)

Sopimus yhteisestä toimielimestä julkisten työvoimapalveluiden järjestämiseksi (pdf)

Mitä muutos tarkoittaa?

Jos olet jo TE-toimiston asiakas, sinun ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Uudistuksesta tiedotetaan tasaiseen tahtiin ja otamme tarvittaessa yhteyttä myös henkilökohtaisesti.

Töitä tai työntekijöitä hakiessasi sinun tulee kirjautua aina Työmarkkinatorille, joka toimii töiden ja tekijöiden kohtaamispaikkana. Työmarkkinatorilta löydät työelämään liittyvää tietoa, palveluita ja avoimia työpaikkoja. Kun kirjaudut Työmarkkinatorille, pääset luomaan esimerkiksi työnhakuprofiilin tai työpaikkailmoituksen. Työmarkkinatorilta löydät myös kattavasti ohjeita asiointia varten.

 

Valtakunnallista tietoa TE-uudistuksesta

TE-palvelut 2024 -uudistus (tem.fi)

TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta (tyomarkkinatori.fi) Avautuu uuteen ikkunaan

TE-uudistuksella lisää työkaluja kuntien elinvoiman edistämiseen (kuntaliitto.fi)

 

Katso avoimet työpaikat Kotkassa

Avoimet työpaikat (tyomarkkinatori.fi)

 

Artikkeleita aiheesta