Työ- ja elinkeinopalvelut / TE2024-uudistus

Mikä on TE-uudistus?

TE2024-uudistuksessa julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen.

Uudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Myös palveluiden yhdenvertainen saatavuus on uudistuksen keskiössä. Lisäksi kielellisten oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut turvataan.

TE-palveluiden siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat ne nopeamman työllistymisen tavoitteita.

Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluita. Uudistuksella pyritäänkin myös paikallisen elinvoiman edistämiseen.

TE2024-uudistus Kotkassa ja Etelä-Kymenlaaksossa

Etelä-Kymenlaaksoon syntyy uudistuksen myötä uusi työllisyysalue, johon kuuluvat Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti. Kunnat tuottavat työllisyyspalveluita yhteistyössä, ja Kotkan kaupunki toimii tämän työllisyysalueen vastuukuntana. Yhteensä Suomeen syntyy uudistuksen myötä 45 uutta työllisyysaluetta.  Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän.

Kotkan kaupungin organisaatioon on siirtymässä uudistuksen myötä yhteensä noin 80 työntekijää.

 

Tutustu TE2024-uudistuksen valmisteluun Etelä-Kymenlaakson alueella

Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämiseksi (pdf)

Sopimus yhteisestä toimielimestä julkisten työvoimapalveluiden järjestämiseksi (pdf)

 

Katso avoimet työpaikat Kotkassa

Avoimet työpaikat (tyomarkkinatori.fi)