Asunnontarkastus

Mikäli asunnossa epäillään esiintyvän terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita, ohjeistetaan asukasta ottamaan yhteyttä ensisijaisesti vuokranantajaan, isännöitsijään tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan, joiden velvollisuus on selvittää asiaa ja tarvittaessa korjata epäkohdat. Jos asian selvittely ei etene, voidaan kääntyä ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön puoleen.

Asunnontarkastusta pyydetään ensisijaisesti täyttämällä esitietolomake alla olevan linkin kautta. Tarkastusta voi pyytää asukas, asunnon omistaja tai muu asianomainen. Tarkastuksesta ilmoitetaan aina isännöitsijälle sekä mahdolliselle asunnon omistajalle ja heille varataan mahdollisuus olla läsnä ja esittää huomioitaan tarkastuksella. Ensimmäinen tarkastus on maksuton.

Tarkastuksen suorittava viranhaltija päättää tarkastuksen perusteella mahdollisista mittauksista ja muista tutkimuksista. Tarkastuksesta voi aiheutua pakottavia velvoitteita osapuolille; sen perusteella voidaan antaa kehotuksia, korjausmääräyksiä, rajoittaa asumista tai kieltää asuminen. Korjausvelvoite annetaan sille, jonka menettely, toimenpide tai laiminlyönti on syynä epäkohtaan.

Esitietolomake on e-lomake ja sen käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Lomakkeen käyttö onnistuu myös älypuhelimella.

ESITIETOLOMAKE ASUNNONTARKASTUSTA VARTEN