Maatalouden vesiensuojelu

Maatalouden vesiensuojelua edistäviä toimenpiteitä ovat mm. suojakaistojen ja -vyöhykkeiden jättäminen vesistöihin, tarkoituksenmukainen lannoitus, kevennetyt muokkausmenetelmät sekä torjunta-aineiden käytön vähentäminen. Maatiloilla käsitellään myös polttoaineita, joiden asianmukaiseen säilytykseen tulee kiinnittää huomioita erityisesti pohjavesi- ja ranta-alueilla.

Nitraattiasetuksella ehkäistään maa- ja puutarhataloudesta peräsin olevien nitraattien pääsyä vesistöön. Nitraattiasetus koskee kaikkia maatalouden harjoittajia.

Lannan patterointi edellyttää aina etukäteen tehtävää ilmoitusta Kotkan kaupungin ympäristönsuojelulle.