Asiasanat: vesi

 • 04.10.2022

  Kaupunginhallitus pyytää Kymen Vedeltä selvitystä ylivuodosta

  Kotkan kaupunginhallitus pyytää tytäryhtiöltään Kymen Vesi Oy:ltä selvitystä elokuun lopulla Karhulan jäähallin jätevesipumppaamolta sattuneesta ylivuodosta. Selvitykseen pyydetään kuvausta siitä, mikä…

 • Kuvassa on Kotkan vesitorni.
  17.01.2022

  Puhdas talousvesi ei ole itsestäänselvyys

  Totta vai tarua – kirkas, hajuton ja mauton talousvesi on aina hyvää? Tarua! Terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi talousvesi on aina…

 • Kuvassa on Sibeliuksenpuiston kesäkukkia
  21.10.2020

  Kotkalle eniten kiitosta keskustan puistoista ja juomaveden laadusta – tulokset paranivat kaikissa toiminnoissa

  Finnish Consulting Group Oy:n kuntien toimeksiannosta tekemä “Yhdyskuntatekniset palvelut 2020” -kyselytutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. 19 kunnan kanssa tutkimuksessa mukana ollut…

 • Säteilytilanteessa toimiminen

  Ohjeita kuntalaisille sekä alkutuottajille Säteilyvaaratilanteessa suojaudutaan samoin kuin muissakin ympäristöonnettomuuksissa. Jos tilanne vaatii nopeaa suojautumista, tiedotetaan siitä kuntalaisille yleisellä vaaramerkillä….

 • Haja-asutuksen jätevesien käsittely­vaatimuksista poikkeaminen

  Kiinteistön talousjätevedet on käsiteltävä ja johdettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet käsitellään…

 • Ruoppaus

  Ruoppaukset ovat vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan luvanvaraisia, jos ruopattavan massamäärän tilavuus ylittää 500 m3. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. Massamäärältään…

 • Vesihuoltolaitokset

  Kotkan ympäristöpalveluiden yksikön yhteistoiminta-alueella toimivat seuraavat vesi- ja viemärihuoltolaitokset: Kymen Vesi Oy Vesiosuuskunnat: Haapasaaren vedenjakelualue / Haapasaaren osakaskunta Hurukselan vesihuolto-osuuskunta…

 • Ojitus

  Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisyyden arvioinnissa tarkastellaan mm. ojitusalueen pinta-alaa ja toimenpiteen…

 • Maatalouden vesiensuojelu

  Maatalouden vesiensuojelua edistäviä toimenpiteitä ovat mm. suojakaistojen ja -vyöhykkeiden jättäminen vesistöihin, tarkoituksenmukainen lannoitus, kevennetyt muokkausmenetelmät sekä torjunta-aineiden käytön vähentäminen. Maatiloilla…

 • Vapautus viemäriverkostoon tai talousvesijohtoon liittymisestä

  Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta…

 • Suuret yleisötilaisuudet

  Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tulaisuutta johon odotetaan vähintään 500 samanaikaista kävijää. Tapahtuman järjestäjän on huomioitava että tilaisuudessa syntyvät jätteet on lajiteltava…

 • Kuvassa on Ruonalan uimaranta

  Ruonalan ranta

  Ruonalan ranta on pieni yleinen uimaranta joka sopii myös lapsille. Rannan läheisyydessä on tilaa muutamalle autolle. 2.8.2022 otetun vesinäytteen tulos…