Asiasanat: vesi

 • Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

  Hakemus_kiinteiston_vapauttamiseksi_velvollisuudesta_liittyä_vesihuoltolaitoksen_verkostoon (pdf) Hakemus_kiinteistön_vapauttamiseksi_velvollisuudesta_liittyä_vesihuoltolaitoksen_verkostoon (rtf)) Selvitys_Kiinteiston_jatevesijarjestelmasta (rtf)

 • Haja-asutuksen jätevesien käsittely­vaatimuksista poikkeaminen

  Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeuslupaa…

 • Ruoppaus

  Ruoppaukset ovat vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan luvanvaraisia, jos ruopattavan massamäärän tilavuus ylittää 500 m3. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. Massamäärältään…

 • Vesihuoltolaitokset

  Kotkan ympäristöpalveluiden yksikön yhteistoiminta-alueella toimivat seuraavat vesi- ja viemärihuoltolaitokset: Kymen Vesi Oy Vesiosuuskunnat: Haapasaaren vedenjakelualue / Haapasaaren osakaskunta Hurukselan vesihuolto-osuuskunta…

 • Ojitus

  Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisyyden arvioinnissa tarkastellaan mm. ojitusalueen pinta-alaa ja toimenpiteen…

 • Maatalouden vesiensuojelu

  Maatalouden vesiensuojelua edistäviä toimenpiteitä ovat mm. suojakaistojen ja -vyöhykkeiden jättäminen vesistöihin, tarkoituksenmukainen lannoitus, kevennetyt muokkausmenetelmät sekä torjunta-aineiden käytön vähentäminen. Maatiloilla…

 • Vapautus viemäriverkostoon tai talousvesijohtoon liittymisestä

  Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta…

 • Haja-asutuksen jätevesien käsittely

  Kiinteistöjen tulee liittyä vesi- ja viemärihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista. Mikäli ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus…

 • Suuret yleisötilaisuudet

  Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tulaisuutta johon odotetaan vähintään 500 samanaikaista kävijää. Tapahtuman järjestäjän on huomioitava että tilaisuudessa syntyvät jätteet on lajiteltava…

 • Kuvassa on Ruonalan uimaranta

  Ruonalan ranta

  Ruonalan ranta on pieni yleinen uimaranta joka sopii myös lapsille. Rannan läheisyydessä on tilaa muutamalle autolle. Ruonalan uimarannan viimeisin näyte…

 • Tampsan monttu

  Tampsan monttu on Kotkan alueen yleisistä uimarannoista ainoa joka ei sijaitse rannikolla. Uimapaikka on pienellä järvellä ja veden määrä vaihtelee…

 • Kuvassa Äijänniemen uimaranta

  Äijänniemi

  Äijänniemen uimaranta on matala ja soveltuu hyvin myös lapsille.  Parkkitilaa on pienen kävelymatkan päässä rannasta. Uimarannalla on suoritettu tiistaina 11.8.2020…